go directly to the article

5 nieuwe grote werkgevers in Zuid-Limburg werken mee aan bereikbaarheid

Daarmee is het aantal grote werkgevers gegroeid naar 38 en het aantal medewerkers dat Maastricht Bereikbaar producten en acties kan aanbieden gestegen naar 46.000. Bij DSM zijn 3000 medewerkers werkzaam, net zoals bij Politie Limburg (waarvan 1500 werkzaam in Zuid-Limburg die in aanmerking komen voor de producten en diensten van Maastricht Bereikbaar). Brightlands Chemelot Campus heeft 1700 medewerkers, GGD Zuid Limburg 451 en Mosae Zorggroep 720.

De nieuwe partners hebben ieder hun eigen redenen voor hun deelname aan het programma Beter Benutten van Maastricht Bereikbaar: bij de een speelt duurzaamheid een rol, bij de ander nieuwe huisvesting en beperkte parkeermogelijkheden, een derde sluit aan om de gezondheid van medewerkers te bevorderen door stimuleren van fiets en e-bike tijdens woonwerkverkeer en slim werken.

Beter Benutten

Maastricht Bereikbaar werkt als 1 van de 12 Beter Benutten regio’s samen met partners aan het bereikbaar houden van Maastricht en Zuid-Limburg. De focus ligt op het verminderen van woonwerkverkeer met de auto in de spits. Waarbij er producten en diensten worden aangeboden als alternatief zoals fiets, e-bike, OV of slim werken (op afstand werken of reizen buiten de spits).

Deze gezamenlijke opgave met het bedrijfsleven blijft belangrijk omdat er ook de komende jaren hard aan nieuwe infrastructuur wordt gewerkt in de omgeving. Met onder andere de geleidelijke openstelling van de A2-tunnel, de bovengrondse ontwikkeling van de Groene Loper, de verlegging van het Noorderbrugtracé en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het station in Maastricht wordt bijgedragen aan de bereikbaarheid van de stad en omgeving en wordt zo bijgedragen aan een top woon-, werk- en leefklimaat.

Questions about this press release? Then contact Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Want to stay up to date?
Every two weeks, more than 15,000 subscribers receive travel tips, smart mobility solutions, and stories from commuters and business owners who travel smarter in South Limburg.
Subscribe to our newsletter here