go directly to the article

Actie ‘Geef je banden lucht’ op P+R Maastricht Noord

Automobilisten kunnen tussen 7.30 uur en 17.00 uur terecht op P+R Maastricht Noord. Meedoen is makkelijk. Bestuurders krijgen bij de ingang van het parkeerterrein een flyer. Plaatst men deze zichtbaar achter de ruit, dan worden de banden gecontroleerd. Op een extra flyer achter de voorruit komt de juiste adviesspanning voor het desbetreffende type auto te staan samen met de daadwerkelijk gemeten spanning. Indien nodig worden de banden opgepompt en staat vermeld welke besparing dit in euro’s en in CO2-uitstoot oplevert.

Het is de negende keer dat de actie, samen met de Stichting Band op Spanning, wordt gehouden op openbare parkeerterreinen en bij werkgevers die zich hebben aangesloten bij Maastricht Bereikbaar. Bij de lokale acties blijkt dat gemiddeld zelfs 80% van de auto’s met onderspanning rijdt.

Gedragsverandering? Elke beweging telt

Maastricht Bereikbaar zet in op gedragsverandering: minder autogebruik, meer fiets, OV, P+R etc. Nieuw in het programma is de aandacht voor een effectiever, milieuvriendelijker autogebruik.

Meedoen aan de actie ‘Band op Spanning’ en een tweemaandelijkse reminder in de agenda via www.maastrichtbereikbaar.nl/acties/band-op-spanning. Het zijn voorbeelden van concrete acties waarvan het programmabureau Maastricht Bereikbaar constateert dat ze vaak net dat éne extra zetje geven om gedrag aan te passen. Vandaar ook de ambitie om voor de zomer een ‘Slimme Banden Pomp’ op P+R Maastricht Noord te plaatsen zodat automobilisten vaker zelf een bandencheck gaan doen.

Questions about this press release? Then contact Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie