go directly to the article

Eerste Maastricht Bereikbaar OV-chipkaart

Maastricht Bereikbaar OV-chipkaart

Van 29 maart tot en met 25 april 2011 kan de gratis Maastricht Bereikbaar OV-chipkaart worden aangevraagd. Alleen reizigers die in 2010 hebben deelgenomen aan het onderzoek naar reisgedrag en in 2010 interesse hebben getoond in de OV-chipkaart kunnen op dit moment de Maastricht Bereikbaar OV-chipkaart aanvragen. Het is een actie om de reizigers te bedanken voor deelname aan het reizigersonderzoek. De reizigers hebben op 29 maart een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Daarnaast is het programmabureau Maastricht Bereikbaar in overleg met grote werkgevers om aan zo’n 20.000 werknemers in Maastricht een gratis OV-chipkaart aan te bieden. Naar verwachting kan op de OV-chipkaart een specifiek abonnement worden geladen voor werknemers in de tweede helft van 2011.

Bij de uitreiking van de eerste Maastricht Bereikbaar OV-chipkaart waren aanwezig, wethouder Albert Nuss, voorzitter stuurgroep Maastricht-Bereikbaar, René de Beer, directeur Veolia Transport Limburg, René Verhoeven, hoofd afdeling regiostimulering Kamer van Koophandel Limburg en Paul Veelenturf, programmamanager Maastricht Bereikbaar.

Questions about this press release? Then contact Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Want to stay up to date?
Every two weeks, more than 15,000 subscribers receive travel tips, smart mobility solutions, and stories from commuters and business owners who travel smarter in South Limburg.
Subscribe to our newsletter here