go directly to the article

European Parking Award voor Q-Park en Maastricht Bereikbaar

Via de app werd bepaalde informatie wel of niet aangeboden om te zien wat het effect was. Het gaat dan om zaken als de beschikbaarheid van een parkeerplaats, de afstand tot het bezoekdoel en het parkeertarief. “Een daadwerkelijke innovatie, omdat actuele informatie over beschikbare parkeerplaatsen snel te vinden is”, aldus de jury. “Zo rijden mensen rechtstreeks naar hun bestemming, wat positief is voor het milieu. Onderzoek naar de effectiviteit van deze app wijst uit dat mensen geneigd zijn om meer te parkeren in parkeergarages.”

Wethouder Albert Nuss, voorzitter van Stuurgroep Maastricht Bereikbaar: “Maastricht Bereikbaar is continu op zoek naar innovatieve manieren om mensen op een andere manier te laten reizen en werken. Daarvoor werken we samen met de overheid, vervoerders en het bedrijfsleven. De European Parking Award voor Q-Park Nederland en Maastricht Bereikbaar bewijst het succes van deze samenwerking. Wij zijn zeer verheugd met de prijs voor de Slim Parkeren app en blijven ons inzetten om Maastricht bereikbaar te houden.”

Over EPA

De European Parking Award is een prijs voor excellentie in parkeren. Het doel van de tweejaarlijkse competitie is om kwalitatieve verbeteringen in de openbare parkeerfaciliteiten te bevorderen bij zowel het ‘op straat’ als in parkeergarages of op parkeerterreinen parkeren, inclusief het leveren van een bijdrage aan de verduurzaming van stedelijke mobiliteitsplannen door middel van parkeerbeleid.

Questions about this press release? Then contact Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Want to stay up to date?
Every two weeks, more than 15,000 subscribers receive travel tips, smart mobility solutions, and stories from commuters and business owners who travel smarter in South Limburg.
Subscribe to our newsletter here