go directly to the article

Kansen voor slim goederenvervoer

Pilot goederenvervoer Maastricht-Bereikbaar opent ogen deelnemers

De pilot heeft deelnemers de ogen geopend voor maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Langere zwaardere vrachtautocombinaties (LZV’s), ook eco-combi’s genoemd, zijn bijvoorbeeld een alternatief voor reguliere vrachtauto’s bij grote omvangrijke goederenstromen binnen Nederland. Het gaat voornamelijk om goederenstromen vanaf de bedrijven richting logistieke (distributie)centra. Het verplaatsen van transport naar de dagrand- en nachtelijke uren biedt mogelijkheden voor dienstverleners. En we zien kansen voor het verschuiven van vervoer over de weg naar binnenvaart en spoor.

Deelnemende bedrijven (ver)mijden al in meer of mindere mate de ochtend- en avondspits. Spits mijden levert hen namelijk duidelijk efficiency voordelen op.

Door de pilot is er een platform gecreëerd waar bedrijven kennis en ervaring uitwisselen over logistieke onderwerpen. Zo adviseerden ervaringsdeskundigen van Van Gansewinkel, Sabic, Transwide en Hartog & Bikker de projectdeelnemers over nachtdistributie, de implementatie van time-slots en de inzet van LZV's. Deelnemers zochten elkaar op om meer te weten over elkaars logistieke inspanningen en Hogeschool Zuyd en Fontys ILEC brachten kennis in.
We willen dit platform in stand houden en uitbreiden met nieuwe bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Questions about this press release? Then contact Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Want to stay up to date?
Every two weeks, more than 15,000 subscribers receive travel tips, smart mobility solutions, and stories from commuters and business owners who travel smarter in South Limburg.
Subscribe to our newsletter here