go directly to the article

Kom in Beweging: slimme automobilisten gezocht

‘Zuid-Limburg in Beweging’ is één van de projecten op initiatief van Maastricht Bereikbaar, die gericht is op de bereikbaarheid van Maastricht en Zuid-Limburg. Momenteel voert Maastricht Bereikbaar een verkeersonderzoek uit. Dat betekent dat tot en met 5 februari 2017 (met een mogelijke verlenging van vier weken), tijdens de spits kentekens geregistreerd worden op de Noorderbrug en Kennedybrug. Automobilisten kijken of zij mee kunnen doen aan het beloningsprogramma door hun kenteken te registreren op de website kom.inbeweging.eu. Daarna krijgen zij bericht of meedoen mogelijk is of niet. Op de website www.maastrichtbereikbaar.nl/verkeersonderzoek is meer informatie te vinden over het onderzoek dat wordt uitgevoerd.

Bereikbaarheid 2016-2018

Met dit programma draagt Maastricht Bereikbaar bij aan de bereikbaarheid van Maastricht en omgeving. Maastricht werkt ook de komende jaren hard aan nieuwe infrastructuur in de stad. Met de ingebruikname van de A2-tunnel, de bovengrondse ontwikkeling van de Groene Loper, de verlegging van het Noorderbrugtracé en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het station wordt de bereikbaarheid van de stad verder verbeterd. Dit draagt bij aan een top woon-, werk- en leefklimaat. Tijdens deze werkzaamheden wordt de stad zo goed mogelijk bereikbaar gehouden door het slim plannen van wegafzettingen en omleidingsroutes en het bieden van alternatieven voor reizen met de auto.

Questions about this press release? Then contact Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Want to stay up to date?
Every two weeks, more than 15,000 subscribers receive travel tips, smart mobility solutions, and stories from commuters and business owners who travel smarter in South Limburg.
Subscribe to our newsletter here