go directly to the article

Maastricht Bereikbaar wint eerste prijs Beter Benutten Award 2015

Inzending Maastricht Bereikbaar

Maastricht Bereikbaar behaalde de eerste plaats met de inzending van het project Komop! Kies slim!. In dit project wordt de reiziger stap voor stap begeleid naar een duurzame gedragsverandering. Deelnemers die alle stappen doorlopen, verminderen hun autoritten voor woon-werkverkeer structureel met 75%. De aanpak is ook inzetbaar in andere regio's. De jury gaf complimenten voor de stapsgewijze aanpak in het project, de gedragsverandering die gericht is op de intrinsieke motivatie van de deelnemers (verleiden) en de relatief lage kosten waardoor het ook aantrekkelijk is voor andere regio's om deel te nemen.

Twaalf inzendingen

Jaarlijks vindt een resultatendag plaats om te bekijken wat er in de verschillende regio's is bereikt. Op 25 juni vond de resultatendag plaats in DeFabrique in Utrecht. De verschillende regio's konden projecten inzenden waarbij het gelukt is om reisgedrag succesvol te beïnvloeden. Er waren twaalf inzendingen. De tweede plaats was voor de regio Noord-Brabant en de derde plaats voor de regio Arnhem-Nijmegen. Een onafhankelijke jury beoordeelde de inzendingen. Daarnaast konden bezoekers van het congres op 25 juni hun stem uitbrengen voor de publieksaward.

Beter Benutten Award 2015

Beter Benutten wil graag leerervaringen ophalen over gedragsbeïnvloeding. Acties die motiveren tot een ander reisgedrag, maatregelen die ingesleten gewoontes doorbreken en mensen overtuigen dat ‘anders’ ook beter is. Die projecten hebben de grootste kans op een duurzaam effect. Want dat is gedrag dat ook na het Beter Benutten programma blijft bestaan. Aan het beste project werd de Beter Benutten Award 2015 uitgereikt.

Questions about this press release? Then contact Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Want to stay up to date?
Every two weeks, more than 15,000 subscribers receive travel tips, smart mobility solutions, and stories from commuters and business owners who travel smarter in South Limburg.
Subscribe to our newsletter here