go directly to the article

Maastricht gaststad van European Conference on Mobility Management 2017

De organisatie van het ECOMM 2017 wordt een samenwerking tussen gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar en wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Universiteit Hasselt en hogeronderwijsinstituut NHTV in Breda.

Driedaags congres

Het ECOMM congres is het belangrijkste jaarlijkse Europese congres voor beleidsmedewerkers, verkeerskundigen en wetenschappers op het gebied van mobiliteitsmanagement. De eerste editie vond plaats in 1997 en sindsdien wordt het congres telkens door een andere Europese stad georganiseerd. Voor 2017 is de intentie om ook marktpartijen op gebied van mobiliteit bij dit congres te betrekken. Het driedaags congres dat volgend jaar doorgaat in het MECC trekt jaarlijks gemiddeld 500 deelnemers voor meer dan 50 lezingen, excursies en een cultureel programma. Naast kennisuitwisseling, is dit congres ook economisch van belang voor de stad.

Smart Mobility

Het thema voor het congres 2017 wordt publiek-private samenwerking op het gebied van smart mobility. Zowel overheden als bedrijfsleven hebben er baat bij om mobiliteitsdiensten te ontwikkelen om reizigers slim te laten reizen. Denk aan apps die forenzen adviseren op basis van de actuele situatie op de weg. De ene dag is het slimmer om het OV te nemen dan de auto. Of een spaarsysteem dat reizigers stimuleert om woonwerkritten per fiets, e-bik of het ov af te leggen.

Een PPS constructie in de ontwikkeling van deze technieken is essentieel. Enerzijds biedt de overheid het bedrijfsleven juridische kaders op gebied van onder andere privacy maar ook financieringsmogelijkheden. Het bedrijfsleven biedt omgekeerd innovatieve technologie en kennis door veel samen te werken met verschillende disciplines op gebied van IT, mobiliteit, marketing en verkeerskundig onderzoek.

Beter Benutten

Naast dat 2017 voor Maastricht het jubileumjaar is van 25 jaar Verdrag van Maastricht is het tevens het laatste jaar van het Beter Benutten Vervolg programma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maastricht is een van de 12 Beter Benutten regio’s waar Maastricht Bereikbaar in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en vervoerders meer dan 20 projecten uitvoert om de stad nu en in de toekomst bereikbaar te houden.

IMMA

Daarnaast is Maastricht de trekkende regio op het gebied van Integrale Mobiliteits Management Architectuur (IMMA). IMMA bundelt de kennis en ervaring die landelijk is opgedaan op het gebied van Intelligente Transportsystemen, spitsmijden, fietsprojecten en gedrag. Marktpartijen die projecten op deze thema’s willen uitvoeren voor overheden dienen via een landelijke raamovereenkomst IMMA gekwalificeerd te zijn. Hierdoor zijn zaken als privacy en kaderstellende wetgeving gewaarborgd. Inmiddels hebben meer dan 20 partijen of consortia deze kwalificatie binnen gehaald en zijn de eerste beïnvloedingsprojecten gestart. IMMA zal ook een plek krijgen tijdens het ECOMM 2017.

Questions about this press release? Then contact Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Want to stay up to date?
Every two weeks, more than 15,000 subscribers receive travel tips, smart mobility solutions, and stories from commuters and business owners who travel smarter in South Limburg.
Subscribe to our newsletter here