go directly to the article

Ondernemers in Wyck maken zich samen sterk voor betere bereikbaarheid

Met het toetreden van Ondernemend Wyck komt de teller van het aantal convenantpartners op 39 te staan. Waren het tot dusver vooral de grote werkgevers die convenantpartner werden; voortaan heeft Maastricht Bereikbaar ook een waardevolle vertegenwoordiging van het MKB aan boord. Werknemers van de aangesloten Wyckse ondernemers krijgen reisalternatieven voor de auto aangeboden zoals het gratis proberen van een e-bike of OV, korting op de aanschaf van een e-bike of OV-abonnement en kunnen deelnemen aan een actie waarbij het fietsen wordt beloond met credits die zijn in te wisselen in een webshop.

Naast het faciliteren van de eigen werknemers om slimme reiskeuzes te maken, heeft Ondernemend Wyck ook de intentie om hun klanten of bezoekers te bedienen met slim reisadvies, onder meer via de slimme kaart van Maastricht Bereikbaar waar actuele informatie over reistijden, wegwerkzaamheden en parkeren te vinden zijn. Daarnaast speelt ook de bevoorrading van Wyck een prominente rol om met Maastricht Bereikbaar in zee te gaan. De Wyckse ondernemers zien hier op verschillende gebieden kansen om slimmer te laden en lossen, afval in te zamelen en de publieke ruimte te benutten. Een plan van aanpak wordt hiervoor uitgewerkt.

Wethouder John Aarts van mobiliteit en voorzitter van de stuurgroep Maastricht Bereikbaar isverheugd met het toetreden van de ondernemersvereniging: “Dat de ondernemers samen dehanden in elkaar slaan voor betere bereikbaarheid komt het hele gebied ten goede. Het bevordert niet alleen de luchtkwaliteit en de leefbaarheid, maar ook de aantrekkelijkheid van deze wijk voorbezoekers van winkels en horeca.”

Questions about this press release? Then contact Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Want to stay up to date?
Every two weeks, more than 15,000 subscribers receive travel tips, smart mobility solutions, and stories from commuters and business owners who travel smarter in South Limburg.
Subscribe to our newsletter here