go directly to the article

Pilot E-stadskantoren van start

Deelnemende gemeenten

In totaal doen 30 medewerkers van de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen mee aan de pilot. Zij kunnen in het stadskantoor van hun woonplaats meerdere dagen per week werken. Van 10 medewerkers van de gemeente Maastricht, gaan 5 medewerkers werken in het stadskantoor van hun woongemeente Heerlen en 5 in het stadskantoor van hun woongemeente Sittard-Geleen.

Het Nieuwe Werken

Doel van de pilot is om de eerste stappen te zetten op weg naar Het Nieuwe Werken. Door op korte termijn ervaring op te doen met het realiseren van flexibele werkplekken en het openstellen van stadskantoren voor het gebruik door medewerkers van andere gemeenten.

Resultaat

De pilot duurt 3 maanden. Op basis van tussentijdse –en eindevaluatie wordt besluit genomen over opschaling bij de deelnemende gemeenten en uitbreiding naar andere Limburgse gemeenten.

Questions about this press release? Then contact Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Want to stay up to date?
Every two weeks, more than 15,000 subscribers receive travel tips, smart mobility solutions, and stories from commuters and business owners who travel smarter in South Limburg.
Subscribe to our newsletter here