Go directly to the article

City and Rail

a planning study into the station area

Studie Stad en Spoor Maastricht

Ruim 30.000 reizigers maken dagelijks gebruik van het station in Maastricht. Ze gebruiken steeds vaker de fiets als transportmiddel van of naar het station. Verder kruisen ruim 40.000 inwoners van Maastricht, die ten oosten van het spoor wonen, het spoor als zij naar de binnenstad reizen. Dat intensieve gebruik is mede de aanleiding om een brede verkenning te doen naar de toekomst van de stationsomgeving en de relatie met de stad en de Euregio. Dat gebeurt in de planstudie Stad en Spoor Maastricht.

Samenwerken aan verschillende onderwerpen

De studie Stad en Spoor is een bijzondere kans voor dit gebied om op sociaal, economisch en ruimtelijk terrein nieuwe mogelijkheden te benutten en toekomstbestendig te maken. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen: Maastricht als Euregionaal Knooppunt, Maastricht Gezonde Fietsstad, Verbinden Stadsdelen en Poorten naar de Stad. De studie is een samenwerking tussen NS, ProRail, Zuid-Limburg Bereikbaar, Provincie, Projectbureau A2 Maastricht en gemeente Maastricht.

Planning

Eind februari 2019 heeft de gemeenteraad de ambitienota 'Over het Spoor vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad ingestemd met de ambitienota en het beschikbaar stellen van een budget voor het realiseren van een scooterstalling in het stationsgebouw, de inrichting van het voorplein en verder onderzoek naar de verkeersstructuur in de stationsomgeving. 

Op de hoogte blijven?

Heb je een vraag over de stationsomgeving in Maastricht? Meld je aan voor de nieuwsbrief via stationsomgeving@maastricht.nl.

Want to stay up to date?
Every two weeks, more than 18,000 subscribers receive travel tips, smart mobility solutions, and stories from commuters and business owners who travel smarter in South Limburg. The newsletter is sent in Dutch.
Subscribe to our newsletter here