Ga direct naar het artikel

Slagkracht voor mobiliteit

samen op weg naar een vitale regio

Bereikbaar, duurzaam en vitaal

Zuid-Limburg Bereikbaar werkt aan bereikbaarheid en duurzame mobiliteit in de regio. Het programmabureau is in 2010 opgericht om te zorgen voor minder automobiliteit, met name onder forenzen. Grote infrastructurele projecten, zoals het nieuwe verkeerssysteem met een tweelaagse tunnel voor A2 Maastricht en een nieuw tracé voor de Noorderbrug, vormden de aanleiding. 

Inmiddels staat in het uitvoeringsprogramma niet alleen bereikbaarheid en doorstroming, maar ook duurzame mobiliteit centraal. Zo dragen we bij aan een gezond woon- werk- en leefklimaat. Het bureau wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en een veertigtal grote werkgevers uit Zuid-Limburg.

Gedragsverandering

Zuid-Limburg Bereikbaar werkt volgens een eigen tienstappenplan. Stap voor stap begeleiden we de forens van een eerste probeerervaring tot aanschaf van een alternatief voor de auto. Ook geven we tips over efficiënter autogebruik.

10 Stappenplan
Elke twee weken ontvangen meer dan 15.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief