Ga direct naar het artikel
1 oktober 2020

Ervaringen collega-werkgevers over hybride werken

WML, Rechtbank, MET ggz, Woonpunt, MUMC+, Gemeente Maastricht, Vista College, Gemeente Roermond, Kragten (adviesbureau voor de openbare ruimte) en Gemeente Landgraaf deden mee aan de online themabijeenkomst Hybride Werken van afgelopen 8 september. Wat zijn hun ervaringen met deels thuis werken en deels op kantoor? Lukt het om balans aan te brengen en over te gaan op een meer hybride aanpak? Waar lopen ze tegenaan? Welke tips hebben ze voor elkaar?

Gevolgen maandenlang thuiswerken

Ruim twee derde van de werkgevers geeft aan problemen te ondervinden als gevolg van het maandenlange thuiswerken. Problemen die veel genoemd werden zijn vermindering van efficiency, zichtbaarheid en productiviteit, en moeite om onderling aangehaakt te blijven door een gebrek aan fysieke ontmoeting. Slechts een klein deel van de werkgevers (15%) geeft aan momenteel gebruik te maken van externe expertise, bijvoorbeeld voor de herinrichting van de kantoorruimtes. Bovendien heeft meer dan de helft van de bevraagde werkgevers ervoor gekozen om de reiskostenvergoedingen (nog) niet aan te passen. De vraag hoe ver organisaties hierin – en in andere thuiswerk-gerelateerde zaken – moeten gaan is wel geopperd.

Reëel scenario

Het huidige thuiswerkexperiment is voor de meeste werkgevers niet probleemloos verlopen. Toch zal hybride werken – waarin thuiswerken een prominentere rol gaat innemen – naar verwachting voor de meeste werkgevers een reëel scenario worden. Een klein deel van de werkgevers maakt al gebruik van externe expertise in relatie tot dit thema, en bijna de helft geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning. Deze ondersteuning is vooral gewenst op het thema behavior (leidinggeven, coachen en resultaatgericht werken). Bovendien is meer dan de helft van de werkgevers bereid hierover afspraken te maken met Zuid-Limburg Bereikbaar of Roermond Bereikbaar.

Vervolg

De themabijeenkomst Hybride Werken fungeerde als een ijkpunt. Met behulp van pollvragen hebben de mobiliteitsmakelaars een maatstaaf in de deelnemende organisaties kunnen steken, en zijn zij veel te weten gekomen over de behoeften en hulpvragen die leven bij de werkgevers. Deze themabijeenkomst diende als de kick-off van een reeks themabijeenkomsten waarbij dieper ingegaan wordt op de onderwerpen die hier naar voren zijn gekomen. Werkgevers kunnen vervolgens zelf bepalen bij welke themabijeenkomsten zij aanschuiven, en wat voor hen interessant is.

Ervaringen collega-werkgevers hybride werken
Stockfoto thuiswerken
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief