Ga direct naar het artikel
23 juni 2020

Onderzoek toont aan: werkgevers én werknemers zien kansen voor toekomstig thuiswerken

Minder reizen en meer thuiswerken. Meer de dan helft van de werknemers heeft positieve ervaringen hiermee. De afgelopen periode beoordeelden zij het thuiswerken gemiddeld met een 7.1. Maar voor werkgevers is het niet zo eenvoudig als het lijkt. Zij zien zeker toekomst, maar ook uitdagingen. Succesfactoren zijn volgens werkgevers: vertrouwen in de werknemers, heldere communicatie en techniek en digitale middelen. Van de werkgevers heeft meer dan de helft behoefte aan hulp en ondersteuning omtrent thuiswerk- en mobiliteitsbeleid.

Slim reizen en slim werken

Ruim 3.000 werknemers deden mee aan een panelonderzoek over de effecten van het thuiswerken. En 140 werkgevers werden persoonlijk geïnterviewd. De onderzoekers wilden zicht krijgen op de effecten van thuiswerken, om zo werkgevers in de toekomst beter te kunnen faciliteren in het stimuleren van thuiswerken of slim en duurzaam reizen. Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de werkgevers verwacht dat ook na 1 september personeelsleden vaker thuis willen blijven werken en actief zullen vragen of dat mogelijk is. Maar liefst 95% van deze werkgevers maakt zich geen zorgen om de productiviteit van hun medewerkers. Deze nieuwe bereidheid van zowel werkgevers als werknemers biedt kansen voor verdere verduurzaming van mobiliteit. Het is voor werkgevers nog wel een kunst om naast mobiliteitsbeleid ook een samenhangend thuiswerkbeleid te ontwikkelen waardoor slim reizen en slim werken op de lange termijn hand in hand gaan. Ze zoeken tips en advies over veilige en gezonde mobiliteitsoplossingen zoals elektrische fietsen, speed pedelecs, het stimuleren van carpoolen, fiscale tips en het verantwoord gebruik maken van openbaar vervoer. 

Gezonde en positieve thuiswerkers

Werknemers die momenteel fulltime thuiswerken scoren lager op fitheid, gemoedsrust en nachtrust dan werknemers die nog op locatie werken. Hier ligt een correlatie tussen het verplicht thuiswerken en de coronamaatregelen. Met name de fysieke conditie is een aandachtspunt. Veel werknemers hebben een periode aanzienlijk minder bewogen, doordat de sportscholen dicht waren en veel sporten zijn afgelast. Wel wordt er meer recreatief gewandeld en gefietst.

Veel werkgevers besteden speciale aandacht aan het sociale aspect van werken. Met name het bedrijfsleven organiseert relatief veel virtuele borrels en pubquizzen. De speciale aandacht die wordt gegeven door het organiseren van sociale digitale meeting draagt significant bij aan de positieve ervaring van medewerkers met het thuiswerken.  Werknemers zijn enthousiaster over thuiswerken indien er ook online sociale activiteiten worden georganiseerd.  

Anders reizen

Werknemers die nog wel op locatie werken veranderden niet tot nauwelijks hun reisgedrag. Dertien procent stapte over, met name richting de auto en de e-bike ten koste van het openbaar vervoer. Mensen zijn positiever over hun reis; het is minder druk op de weg en dat betekent een verbetering van de reistijd. Circa 10% van de respondenten verwacht het reisgedrag aan te passen in de toekomst. Vooral de (elektrische) fiets lijkt potentieel interessanter.

Verschillende mobiliteitsprogramma’s en werkgeversnetwerken starten in augustus samen een brede campagne. Ook is er dan een toolkit waarmee werkgevers hun werknemers kunnen informeren en motiveren om in de nabije toekomst zo veel mogelijk thuis te blijven werken en binnen richtlijnen te reizen.

Achtergrond

Het panelonderzoek onder werknemers van aangesloten partners is in opdracht van Zuid-Limburg Bereikbaar, SmartwayZ.NL, GoedopWeg en De Verkeersonderneming en uitgevoerd door MuConsult. De uitkomsten zijn gebaseerd op een selectieve steekproef onder werknemers van aangesloten werkgevers bij deze netwerken.

Het kwalitatieve onderzoek onder 140 werkgevers in Nederland werd uitgevoerd door de regionale werkgeversnetwerken Breikers, De Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden, Zuid-Limburg Bereikbaar, GoedopWeg, Werkgeversbenadering Overijssel en Brabants Mobiliteitsnetwerk/Smartwayz.

Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief