Ga direct naar het artikel

Webinar

Thuiswerkbeleid van VodafoneZiggo

4 februari 2021

VodafoneZiggo deelt kennis over nieuw thuiswerkbeleid

Op maandag 18 januari werd het gezellig druk in de online themabijeenkomst over thuiswerken. Om 15:00 uur volgden de piepjes elkaar in snel tempo op; net geen 60 deelnemers werden rap toegelaten tot de themabijeenkomst over de thuiswerkregeling van VodafoneZiggo. HR-directeur Thomas Mulder beantwoordde vele vragen over hun nieuwe beleid, en inspireerde daarmee meerdere organisaties.

Kansen thuiswerken

Mobiliteitsmakelaar Rob Schaap ziet kansen ontstaan door het structureel thuiswerken. Veel ritten worden niet gemaakt. Nu niet, maar ook in de toekomst niet. En op de dagen dat men wel naar kantoor of klanten reist is de fiets voor meer mensen een optie geworden. Een iets langere reistijd is immers zo erg niet als het maar twee keer in de week is. Dit jaar zullen thuiswerken en duurzaam reizen dan ook centraal staan in de ‘Aktes van Ambitie’ die Zuid-Limburg Bereikbaar met haar partners wil opstellen en uitvoeren. 

 

 

Foto Thomas Mulder
Screenshot artikel Vodafone ziggo thuiswerken

Wil je meer weten over thuiswerkbeleid? Neem dan contact op met de mobiliteitsmakelaars van Zuid-Limburg Bereikbaar.

Rob Schaap
Mobiliteitsmakelaar

Thuiswerkbeleid

Na deze energieke introductie ging het woord naar de HR-directeur van VodafoneZiggo, Thomas Mulder. Hij gaf een toelichting op hun nieuwe thuiswerkbeleid dat ontstond in de periode van gedwongen thuiswerk. “Allereerst zagen wij een rol voor onszelf in het faciliteren van thuiswerken voor onze medewerkers en klanten. Maar we gebruikten de periode ook om er als organisatie sterker uit te komen. In de thuiswerkperiode is daarom nieuw beleid op het gebied van thuiswerken gemaakt en vastgesteld. Medewerkers krijgen de optie om structureel meer thuis te werken.”

De afspraken bij VodafoneZiggo

Iedereen die wil, mag de helft van de tijd thuis werken, ook als alles weer normaal wordt. Dit beleid is inmiddels goedgekeurd door de Ondernemingsraad. Met medewerkers die thuis kunnen én willen werken wordt een thuiswerkovereenkomst opgesteld. Zo waarborgt VodafoneZiggo de verbondenheid van haar medewerkers met het bedrijf en de cultuur, en blijft er nog ruimte voor toevallige ontmoetingen tussen collega’s. ‘Flatten the curve’ gaat na de coronatijd een andere invulling krijgen. Het zal dan gaan over het spreiden van kantoordagen en tijden. “Bij ons wordt de weekindeling op teamniveau besloten,” legt Mulder uit. “Individuele voorkeuren worden daarin meegenomen, maar het teambelang weegt het zwaarst.”

De voorwaarden 

“Bij VodafoneZiggo draaien we aan vier knoppen om de ‘Connected Way of Working’ – zoals wij het hybride werken noemen – te faciliteren.” Binnen de bedrijfscultuur moeten groei, communicatie, verantwoordelijkheid, transparantie, empathie en vertrouwen centraal staan. We schenken nog meer aandacht aan het mentale, fysieke, financiële en sociale welzijn van onze medewerkers. Coördinatie en planning worden van cruciaal belang om voldoende spreiding over de werkweek te kunnen garanderen. Functie en activiteit bepalen voortaan de werkvorm. “De aard van de werkzaamheden bepaalt of een medewerker virtueel of face-to-face aan de slag gaat, en niet zijn of haar locatie. Informatieve, reguliere meetings blijven voortaan online. Incidentele, creatieve meetings worden face-to-face als het straks weer kan.” 

Blijvende verandering

Het kantoor krijgt een andere functie en wordt meer een ontmoetingsplaats voor mensen. Werkplekken moeten opnieuw bekeken worden. Meer plekken om in te loggen vanaf thuis, maar ook op kantoor. Grotere vergaderplekken en meer ruimte voor toevallige ontmoetingen. “Het gaat werken als we nu dingen afspreken hierover,” is de stelling van Mulder. “Vanuit de lockdown direct hiermee aan de slag gaan, dat is de sleutel tot blijvende verandering.” 

Aan de slag

Wil je meer weten over dit onderwerp? Zodat ook jouw bedrijf aan de slag kan met structureel thuiswerken? Neem dan contact op met de mobiliteitsmakelaars van Zuid-Limburg Bereikbaar.

Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief