Ga direct naar het artikel
23 september 2019

Volop inspiratie tijdens succesvolle eerste Zuid-Limburgse MobiliteitsArena

Op 20 september organiseerde Maastricht Bereikbaar de Zuid-Limburgse MobiliteitsArena in het Shimano Experience Center in Valkenburg. Het drukbezochte evenement met ruim 200 aanwezigen bood werkgevers, gemeenten en aanbieders van mobiliteitsdiensten de kans om inspiratie op te doen en kennis te delen over slimme en duurzame mobiliteit. Met als inzet een betere bereikbaarheid, vitalere werknemers en het verminderen van CO2-uitstoot in Zuid-Limburg.

De Mobiliteitsarena kende verschillende onderdelen. Op de Mobiliteitsmarkt lieten zo’n 60 bedrijven en exposanten zien welke slimme oplossingen er al zijn voor de mobiliteit van de toekomst. Van elektrische loopfietsen tot een emissieloze cargoscooter en van elektrische deelauto’s tot handige mobiliteitsapps. Ook hielden medewerkers van Maastricht Bereikbaar pitches over gebiedsgerichte aanpak om te komen tot minder CO2-uitstoot, fietsstimulering, toekomstgericht rijden en de Maastricht Bereikbaar toolbox voor werkgevers.

Toekomst mobiliteit

Tijdens het plenaire gedeelte liet Carlo van de Weijer, directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven, zijn licht schijnen over de toekomst van de mobiliteit. Alleen al vanwege het gebrek aan ruimte zal de auto in het stadsbeeld vaker plaats gaan maken voor de fiets en het OV, betoogde Van de Weijer. Bovendien zal het woon-werkverkeer verminderen, doordat we ons voor onze banen straks veel minder fysiek hoeven te verplaatsen. 

Publiek-private samenwerking

In een aantal vraaggesprekken onder leiding van Sander Kleikers gingen betrokkenen nader in op enkele thema’s rondom slimme en duurzame mobiliteit. Gert-Jan Krabbendam (voorzitter stuurgroep Maastricht Bereikbaar en wethouder gemeente Maastricht), Hermie Keulen (Provincie Limburg) en Katya Ivanova (ministerie I&W) bespraken de voordelen van een publiek-private samenwerking op het gebied van mobiliteit in Zuid-Limburg. “De problematiek is complex, zeker met nieuwe uitdagingen zoals de recente stikstofuitspraak en de komende omgevingswet”, aldus Ivanova. “Een overkoepelend platform als Maastricht Bereikbaar is essentieel om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.”

Stadslogistiek

Paul ten Haaf, directeur Centrummanagement, Mark Luikens, logistiek makelaar Maastricht Bereikbaar, en enkele ondernemers gingen in op de voordelen van slimme en duurzame stadslogistiek. Ondernemers van zeven bedrijven tekenden het convenant-Logistiek en namen een ‘Akte van ambitie’ in ontvangst, waarmee ze aangeven het aantal autokilometers te willen terugdringen en zo te besparen op CO2-uitstoot. De ondertekenaars waren Houben Vastgoedservice, Business Post, Rions Riooltechniek, Janssen Group, Meulenberg Transport, Paulissen bakkerijen en Laudy Bouw.  “Nadat Maastricht Bereikbaar ons bewust had gemaakt van onze vervoersbewegingen, hebben we onze processen veranderd”, vertelde Bianca Houben. “Dat heeft ertoe geleid dat we nu dagelijks 211 minder ritten maken, wat neerkomt op 1590 minder kilometers.” Tijdens de MobiliteitsArena spraken vijf andere partijen ook de intentie uit om middels een convenant de samenwerking met het programmabureau te intensiveren: UTS Bernardt, Binnenstadservice Maastricht, Hanos, Sligro en DHL Express, met wie reeds wordt gewerkt aan de ambitie om in 2025 de binnenstad van Maastricht emissieloos te bevoorraden.

Werkgeversaanpak

Het thema werkgeversaanpak en toekomstgericht reizen werd toegelicht door Ron Bissels en Rob Schaap van Maastricht Bereikbaar. Samen met werkgevers probeert Maastricht Bereikbaar werknemers ertoe aan te zetten anders te reizen dan met de auto. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de arbeidsvoorwaarden. Stimuleert het bedrijf, bijvoorbeeld door financiële prikkels, andere vormen van woon-werkverkeer? Die aanpak werkt, meent Denis Florack, directeur Facilitair Bedrijf MUMC+. “Meedoen als werkgever levert veel profijt op. Sinds 2015 hanteert MUMC+ een nieuw mobiliteitsbeleid. Zo investeren we in de dynamiek van onze mensen en de organisatie. In het nieuwe programma heeft Maastricht Bereikbaar meer aandacht voor duurzaamheid en gezondheid, thema’s die ons aan het hart gaan. Daarnaast is er de schaalverbreding naar Zuid-Limburg. Met die aanpak heeft Maastricht Bereikbaar een ‘next level’ bereikt, waar wij heel blij mee zijn.” Nieuw in de werkgeversaanpak is een uitbreiding van de analyse-tools. Met de ‘mobiliteitsscan’ krijgen werkgevers goed inzicht in de potentie voor medewerkers om alternatieven voor de auto te proberen. Nieuw zijn de ‘arbeidsvoorwaardenscan’, de ‘flexwerkscan’ en de ‘VitOscan’.

Elke twee weken ontvangen meer dan 15.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief