Ga direct naar het artikel

Een belangrijke bijdrage aan klimaatdoelen

De doelstellingen in het Parijs-akkoord en het nationale klimaatakkoord over het beperken van de uitstoot van broeikasgassen vergen in het domein van mobiliteit rigoureuze stappen. Bedrijven staan onder toenemende druk om over te schakelen op schonere brandstoffen. Als het aan het huidige Nederlandse kabinet ligt, is de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% teruggebracht en zijn alle nieuwe auto’s tegen die tijd emissieloos. Deze auto’s rijden dan op elektriciteit uit een batterij of op waterstof-brandstof (Bron: Rijksoverheid, 2020).

Door het ontbreken van uitstoot aan de uitlaat, zorgt een elektrische auto voor een significante besparing in CO2. Toch is een elektrische auto niet per definitie klimaatneutraal. We vertellen graag het eerlijke verhaal in de whitepaper.

Significante besparing in CO2

Om de CO2-uitstoot van elektrische voertuigen te kunnen vergelijken met conventionele voertuigen is het van belang om de CO2-emissies van voertuig- en brandstofproductie, gebruik van het voertuig en de recycling/sloop in kaart te brengen. Uit een dergelijke Well-to-Wheel analyse blijkt dat een elektrische auto die volledig op groene stroom rijdt, een 70% lagere CO2-uitstoot heeft ten opzichte van een gemiddelde benzineauto. Bij gebruik van grijze stroom is er een CO2-uitstoot reductie van 30% mogelijk. Dit onderwerp leidt nog regelmatig tot discussie, maar steeds tonen onderzoeken aan dat het omslagpunt in aantal kilometers lager komt te liggen, in het voordeel van de EV.

Luchtkwaliteit

Een elektrische auto stoot tijdens het rijden geen stikstofoxiden, fijnstof en zwaveldioxide uit en levert daarmee een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit. De fijnstof van elektrische auto’s komt vooral door slijtage van de banden en de remblokken.

Geluid

Een elektrische auto vermindert de geluidsoverlast van verkeer doordat elektromotoren stil zijn. Vooral bij lage snelheden (in de steden) is het effect het grootst.

Louis Prompers, Directeur Zuid-Limburg Bereikbaar over Ontdek de e-car
Werkgevers en markt haken aan.
Lees meer
Tom van Dort, Provincie Limburg, over e-cars
Gedeelde e-cars zijn een droomonderdeel van flexibele mobiliteit
Lees meer
Tim Gielen en Max van Geffen over de e-cargo bike
Met de e-cargo bike zijn we extra efficiënt en flexibel
Lees meer
Icoon groene wereld
Meer weten over elektrificeren van je wagenpark? Download de whitepaper:
Eline Rademaker
Projectondersteuner Autobewust en deelmobiliteit
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief