Ga direct naar het artikel

Gratis Mobiliteitsscan

Hoe reizen je medewerkers nu naar het werk? En welke alternatieven zijn beschikbaar? Aan partners van Zuid-Limburg Bereikbaar bieden we een gratis mobiliteitsscan aan. Via deze analyse brengen we het huidige reisgedrag in kaart en laten we zien hoe groot de potentie is voor alternatieven voor het reizen met de auto.

Nieuwe mobiliteitsscans van start

Zuid-Limburg Bereikbaar heeft een nieuwe mobiliteitsscan ontwikkeld. Bij een eerste groep werkgevers zijn de analyses inmiddels afgerond. Doel van de mobiliteitsscan is in kaart te brengen hoe de werknemers op dit moment naar hun werk reizen en welke kansen er zijn om slimmer en duurzamer naar het werk te reizen.

Zo’n nieuwe scan wordt uitgevoerd voor alle nieuwe werkgevers én voor werkgevers waarvan de scan inmiddels langer dan vier jaar geleden is uitgevoerd.

Via de nieuwe scan worden méér dan alleen de mogelijkheden van de fiets, de e-bike of het openbaar vervoer in kaart gebracht. We kijken nu ook naar ketentransport (o.a. combinaties van de fiets en het openbaar vervoer) en de kansen voor de Speed Pedelec. Het is ook mogelijk een maatwerkscan te maken. Bijvoorbeeld met één analyse voor alle locaties, in combinatie met een afzonderlijke analyse per locatie. Daarnaast kunnen ook verschillende scenario’s naast elkaar worden gelegd en kunnen we inspelen op de huidige ontwikkelingen in relatie tot COVID-19.

Tenslotte bevat de nieuwe mobiliteitsscan de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden te benchmarken, te vergelijken met die van de andere werkgevers. Ook geeft de scan aan de werkgever inzicht in de de resultaten van bepaalde keuzes voor de vermindering van parkeerdruk, een verbetering van de vitaliteit van de medewerkers en een mogelijke CO2-reductie.

 

Over de Mobiliteitsscan

  • Via deze analyse brengen we het huidige reisgedrag in kaart en laten we zien hoe groot de potentie is voor alternatieven voor het reizen met de auto.

  • Zuid-Limburg Bereikbaar brengt in beeld hoe werknemers nu reizen. Daaruit volgt een plan van aanpak die we samen uitvoeren. Daarna worden de resultaten in kaart gebracht.

  • Als partner van Zuid-Limburg Bereikbaar kun je gratis een mobiliteitsscan krijgen. Elke 4 jaar wordt deze herhaald.

Rob Schaap
Mobiliteitsmakelaar
Bernice Reijnders
Mobiliteitsmakelaar
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief