Ga direct naar het artikel

Stevig fundament voor thuiswerken

Kansen voor thuiswerken

Onderzoek legt kansen bloot om van meer thuiswerken en minder woon-werkverkeer een nieuwe gewoonte te maken. Zowel werknemers als werkgevers zijn positief over thuiswerken. De intentie is dan ook om dit in de toekomst te blijven doen. Niet op dezelfde schaal als nu, maar de verwachting is dat thuiswerken een belangrijke plek gaat innemen in het beleid van werkgevers. Meer dan de helft van de werkgevers heeft hierbij behoefte aan hulp en ondersteuning - nu en in de toekomst - van werkgeversnetwerken en de overheid omtrent thuiswerk- en mobiliteitsbeleid.

Onderzoek

Ruim 3.200 werknemers en 140 werkgevers deden mee aan onderzoek over de effecten van het thuiswerken om zo werkgevers in de toekomst beter te kunnen faciliteren in het stimuleren van thuiswerken of slim en duurzaam reizen. Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de werkgevers verwacht dat ook na 1 september werknemers vaker thuis willen blijven werken en actief zullen vragen of dat mogelijk is. Maar liefst 95% van deze werkgevers maakt zich geen zorgen om de productiviteit van hun medewerkers. Deze nieuwe bereidheid van zowel werkgevers als werknemers biedt kansen voor verdere verduurzaming van mobiliteit. Het is voor werkgevers nog wel een kunst om naast mobiliteitsbeleid ook een samenhangend thuiswerkbeleid te ontwikkelen waardoor slim reizen en slim werken op de lange termijn hand in hand gaan. 

Beeldvorming over thuisvorming gewijzigd

Thuiswerkende werknemers beoordelen het thuiswerken gemiddeld met een 7.1. En dat thuiswerken meer vraagt dan het hebben van een laptop is inmiddels wel duidelijk. Meer dan de helft van de werkgevers heeft behoefte aan hulp en ondersteuning - nu en in de toekomst - van werkgeversnetwerken en de overheid omtrent thuiswerk- en mobiliteitsbeleid. Ze zoeken tips en advies over veilige en gezonde mobiliteitsoplossingen zoals elektrische fietsen, speed pedelecs, het stimuleren van carpoolen, fiscale tips en het verantwoord gebruik maken van openbaar vervoer.

Gezonde en positieve thuiswerkers

Werknemers die fulltime thuiswerk(t)en scoren lager op fitheid, gemoedsrust en nachtrust dan werknemers die nog op locatie werken. Hier ligt een correlatie tussen het verplicht thuiswerken en de coronamaatregelen. Met name de fysieke conditie is een aandachtspunt. Tijdens het onderzoek waren sportscholen dicht zijn en veel sporten afgelast, waardoor de thuiswerkende werknemer aanzienlijk minder beweging kreeg. Wel werd er meer recreatief gewandeld en gefietst.

Door veel werkgevers wordt speciale aandacht besteed aan het sociale aspect van werken. Met name het bedrijfsleven organiseert relatief veel virtuele borrels en pubquizzen. De speciale aandacht die wordt gegeven door het organiseren van sociale digitale meeting draagt significant positief bij aan de ervaring van medewerkers met het thuiswerken. Werknemers zijn enthousiaster over thuiswerken indien er ook online sociale activiteiten worden georganiseerd.    

(Toekomstig) Reisgedrag

Werknemers die nog wel op locatie werken, veranderden niet tot nauwelijks hun reisgedrag. Dertien procent stapte over, met name richting de auto en de e-bike ten koste van het openbaar vervoer. Mensen zijn positiever over hun reis. Dat komt vooral door de vermindering van drukte op de weg en een verbetering van de reistijd. De meeste respondenten verwachten niet het reisgedrag aan te passen in de toekomst. Maar liefst 10% procent geeft aan straks hun reisgedrag aan te willen passen. Vooral de (elektrische) fiets lijkt potentieel interessanter.

De onderstaande powerpoint biedt een beknopte (visuele) presentatie van beide onderzoeken.

Achtergrond

Het panelonderzoek onder werknemers van aangesloten partners is in opdracht van Zuid-Limburg Bereikbaar, SmartwayZ.NL, GoedopWeg en De Verkeersonderneming en uitgevoerd door MuConsult. De uitkomsten zijn gebaseerd op een selectieve steekproef onder werknemers van aangesloten werkgevers bij deze netwerken.

Het kwalitatieve onderzoek onder 140 werkgevers in Nederland werd uitgevoerd door de regionale werkgeversnetwerken Breikers, De Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden, Zuid-Limburg Bereikbaar, GoedopWeg, Werkgeversbenadering Overijssel en Brabants Mobiliteitsnetwerk/Smartwayz.

Download hieronder beide onderzoeken:

Thuiswerken tijdens de coronacrisis Resultaten regionale analyses
Samenvatting onderzoek COVID-19 werkgeversnetwerken
Rob Schaap
Mobiliteitsmakelaar
Directievoorzitter van Kragten, Jan-Willem Boots over thuiswerken
Het aantal dienstreizen is drastisch gedaald, wat ook gunstig is voor het aantal files en de CO2-uitstoot.
Lees meer
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief