Ga direct naar het artikel

Aanleiding

Het Heuvelland nodigt ons uit om te wandelen, te sporten, vakantie te vieren, te wonen en te werken. We waarderen het landschap en we willen ervan blijven genieten. We zijn trots op ons bijzonder stukje buitenland in eigen land. En toch … soms ‘vliegen’ we uit de bocht en is het op sommige dagen en sommige plekken best druk en gaan verschillende groepen gebruikers elkaar irriteren. De roep voor een totaalaanpak van leefbaarheid, milieu en economische vitaliteit wordt luider.

Regelmatig worden er meldingen ontvangen in ons Heuvelland dat het te druk is en verkeers- en geluidsoverlast wordt veroorzaakt. Tijdens de lock-down in maart 2020 was het opvallend stil in het gebied. Direct na de lock-down, kwam het toeristisch recreatieve verkeer weer op gang en was het nog opvallender dat de druk op ons Heuvelland aanzienlijk is. Aanleiding voor de gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals om een motie in te dienen om deze verkeersdruk aan te pakken. De colleges van de drie gemeenten hebben de opdracht gekregen een pakket aan maatregelen op te stellen om de verkeersdruk te verminderen. Als kanttekening hierbij geldt dat de toeristisch recreatieve economie een van de pijlers is waarop de economie in onze regio draait. Diverse bedrijven generen hun inkomsten uit deze branche, en een groot gedeelte van de beroepsbevolking is erin werkzaam. Daarnaast zorgt deze economische pijler voor een bepaald voorzieningen niveau in ons gebied. Diverse onderzoeken onder de bewoners geven aan dat men zich daarvan bewust is, maar dat overlast wordt ervaren. Een goede leefbare balans tussen rust en economie is nodig.

Daarnaast kent het Heuvelland vijf Natura 2000 gebieden en diverse stiltegebieden, die vanwege hun schoonheid en rust recreanten aantrekken. Wellicht hebben de Natura 2000 gebieden extra bescherming nodig.

Doel

‘Verantwoord op weg’ heeft als doel om - samen met stakeholders/betrokkenen- maatregelen aan te dragen om de verkeersdruk in Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals te verminderen zonder dat de toeristisch recreatieve sector daar nadeel van ondervindt.

Aanpak, planning en gewenste resultaten

We willen het proces zorgvuldig en samen met stakeholders/betrokkenen aanpakken. Dit zijn de gebruikers, de bewoners en de ondernemers. Om het proces zorgvuldig aan te pakken, hebben we een plan van aanpak opgesteld en de reeds gedane onderzoeken uit het verleden bestudeerd. We willen eenieder de kans geven zijn/haar mening te geven en oplossingen aan te dragen. Samen met stakeholders/betrokkenen willen we komend voorjaar oplossingen bedenken en uitwerken. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Daarom gaan we voor volgende planning en resultaten:

 • Voorjaar 2021: samen met stakeholders/betrokkenen oplossingen bedenken en uitwerken;
 • Inzetten aantal korte termijn oplossingen voor seizoen 2021;
 • Medio 2021: aanbieden pakket van haalbare en realistische maatregelen aan de drie gemeenteraden. Maatregelen die rekening houden met het beperken van verkeersdrukte en het belang van toeristisch recreatieve sector. Maatregelen en implementatieplan worden door de gemeenteraden vastgesteld;
 • Zomer/najaar 2021: oplossingen ontwikkelen en implementeren voor seizoen 2022.

Projectgrens

Het project wordt uitgevoerd in de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. We realiseren ons dat omliggende gemeenten en regio's ook verkeersoverlast kunnen ervaren. In onze opdracht kijken we ook naar omliggende gemeenten in Zuid-Limburg en de regio’s van de Eifel en de Ardennen.

Partners

Onze partners in het project zijn:

 • Provincie Limburg
 • Zuid-Limburg Bereikbaar
 • De groep fietsers (MOZL, Huis van de Sport, Limburg Cycling)
 • Visit Zuid-Limburg
 • Politie
 • Staatsbosbeheer
 • NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen)
Koppel met fietsen op bankje
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief