Ga direct naar het artikel

Doelen

 • Inzicht krijgen in de (toeristisch recreatieve) verkeersdruk die inwoners, ondernemers, gebruikers en belangenorganisaties ervaren in de buitengebieden en kernen van de Lijn 50 gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals.
 • In dialoog met gebruikers zoals inwoners, dagrecreanten en verblijfstoeristen passende oplossingen en maatregelen in kaart brengen, die zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de behoeften van betrokkenen.

Gewenste resultaten

 1. Het (toeristisch recreatief) verkeer in de buitengebieden van de Lijn 50 gemeenten wordt inzichtelijk en meetbaar gemaakt.
 2. Er wordt een stakeholdersanalyse gemaakt: welke groepen van betrokkenen zijn te onderscheiden, wat zijn hun zorgen, wensen en oplossingen? En er wordt een plan opgesteld om stakeholders/betrokkenen tijdig mee te laten doen in het project.
 3. De beleving en verschillende definities van overlast en verkeersdrukte worden nader in kaart gebracht.
 4. Op basis van bovenstaande eerste drie punten worden in samenspraak met stakeholders/betrokkenen en de leden van de stuurgroep de concrete doelstelling bepaald. De stuurgroep bestaat uit:
  • Burgemeester gemeente Eijsden-Margraten – Dieudonné Akkermans (voorzitter stuurgroep)
  • Wethouder Werk & Economie gemeente Vaals – Jean Paul Kompier
  • Wethouder Ruimte, Wonen, Verkeer en Milieu gemeente Gulpen-Wittem – Jos Last
 5. De werkwijze gaat uit van het verkrijgen van wederzijds begrip en draagvlak onder de stakeholders/betrokkenen.
 6. Er wordt een pakket aan maatregelen uitgewerkt dat tegemoet komt aan de behoefte van de stakeholders/betrokkenen. Hierbij wordt onder meer gelet op balans tussen het toeristisch recreatieve verkeer en de inwoners die eventuele overlast ervaren.
 7. Voor het project ‘Verantwoord op weg’ wordt uitdrukkelijk gezocht naar maatregelen die passen bij de doelstellingen en direct kunnen worden uitgerold voor de eerste resultaten.

Planning

 • Voorjaar 2021: samen met stakeholders/betrokkenen oplossingen bedenken en uitwerken;
 • Inzetten aantal korte termijn oplossingen voor seizoen 2021;
 • Medio 2021: aanbieden pakket van haalbare en realistische maatregelen aan de drie gemeenteraden;
 • Zomer/najaar 2021: oplossingen ontwikkelen en implementeren voor seizoen 2022.

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Mail naar verantwoordopweg@zuid-limburg-bereikbaar.nl

Heuvelland Krijtlandpad Maastricht
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief