Ga direct naar het artikel

Resultaten enquête

Verantwoord op weg in Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals

Samenvatting resultaten enquête

Het Heuvelland nodigt ons uit om te wandelen, te sporten, vakantie te vieren, te wonen en te werken. We waarderen het landschap en we willen ervan blijven genieten. We zijn trots op ons bijzonder stukje buitenland in eigen land. En toch … soms ‘vliegen’ we uit de bocht en is het op sommige dagen en sommige plekken best druk en gaan verschillende groepen gebruikers elkaar irriteren.

Respons

De roep voor een totaalaanpak van leefbaarheid, milieu en economische vitaliteit wordt luider. Daarom hebben de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals in februari 2021 een enquête laten houden voor het project Verantwoord op weg in het Heuvelland.  In totaal vulden 569 bewoners, dagrecreanten, ondernemers, en belangenorganisaties de enquête in. Daarvan hebben 180 mensen aangegeven aan werkgroepen te willen deelnemen en 300 in een online panel.  

Waar komen de deelnemers vandaan?

 • 90% van de respondenten komt uit de drie lijn-50-gemeenten Eijsden-Margraten (127), Gulpen-Wittem (271) en Vaals (113).
 • De meeste respondenten komen uit de woonplaatsen Vaals, Wijlre, Mechelen en Gulpen.
 • Ruim
  • 75% van de respondenten heeft de enquête ingevuld als ‘bewoner’ (420);
  • 13% als ‘ondernemer’ (75);
  • en 8% als ‘gebruiker’ (43) van het gebied.

Hoe vaak ervaren deelnemers verkeersoverlast?

 • 33% Erg vaak.
 • 41% Regelmatig.
 • 18% Wel eens.
 • 8% Vrijwel nooit of Nooit.
 • In totaal geeft 92% van de 569 respondenten aan overlast te ervaren.
  • De meesten daarvan ‘Regelmatig’.
  • ‘Erg vaak’ wordt het meest geantwoord in Gulpen-Wittem en Vaals.

In welke mate ervaren deelnemers overlast?

 • 27% Zeer sterk
 • 47% Behoorlijk
 • 17 % Een beetje
 • 9% Nauwelijks of niet
 • Opvallend:
  • De grootste groep geeft aan in ‘Behoorlijke’ overlast te ervaren.
  • De respondenten uit Gulpen-Wittem geven het vaakst aan ‘Zeer sterk’ overlast te ervaren.

Hoe wordt verkeersoverlast door de deelnemers beschreven?

De antwoorden zijn onderverdeeld in onderstaande hoofdthema’s:

Genoemde Overlast Diagram
Quotes Enquete Verantwoord Op Weg 1
Omslag Rapport Verantwoord Op Weg
Rapport resultaten enquête

Bekijk de volledige rapportage van de enquête Verantwoord op weg in het Heuvelland.

Welke verkeersoplossingen zijn door de deelnemers aangedragen?

De antwoorden zijn onderverdeeld in onderstaande hoofdthema’s:

Oplossingen Diagram
Quotes Enqute Verantwoord Op Weg Oplossingen

Conclusie en vervolg

De mate van respons toont een grote betrokkenheid bij de alle doelgroepen: inwoners, ondernemers en recreanten (gebruikers). De inhoudelijke antwoorden geven een genuanceerd en gevarieerd beeld van de verkeersoverlast en mogelijke oplossingen, die gebruikt kunnen worden in het verdere participatietraject voor Verantwoord op weg.

Volledige rapportage

Bekijk de volledige rapportage.

Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief