Ga direct naar het artikel

Programma 2019

samen naar slimme en duurzame mobiliteit

Bereikbare regio 

Zuid-Limburg Bereikbaar werkt aan toekomstgericht reizen. Voor de economische vitaliteit van Zuid-Limburg blijven we bereikbaarheid en doorstroming centraal stellen, omdat de druk op het wegennet kwetsbaar blijft. Tegelijkertijd doen we dat, méér dan voorheen, op een duurzame, toekomstbestendige manier. Zo leveren we concrete bijdragen aan het klimaatbeleid, een leefbare omgeving en persoonlijke gezondheid. We blijven inzetten op gedragsverandering meer op de fiets of in het OV, maar ook een effectiever, milieuvriendelijker autogebruik met P+R. Nieuw is ook dat we gaan werken aan een meer gebiedsgerichte aanpak voor bijvoorbeeld een binnenstad en economische kerngebieden. Sinds onze start in 2010 werken we al succesvol samen met werkgevers, belangenorganisaties, kennisinstituten, aanbieders van mobiliteitsdiensten en overheden. 

Visie

De samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven heeft geleid tot een slagvaardige aanpak en concrete resultaten. Aanvankelijk voor Maastricht en omgeving, maar inmiddels in heel Zuid-Limburg. Zelfs in andere delen van de provincie lopen diverse projecten en pilots. Daar zijn we best trots op. Dankzij de resultaten van onze publiek-private samenwerking hebben Rijksoverheid, Provincie Limburg en gemeente Maastricht opnieuw financiële middelen ter beschikking gesteld. Zo kunnen we werkgevers die zich bij ons aansluiten adviseren over mobiliteitsbeleid en concrete producten aanbieden om werknemers anders naar hun werk te laten reizen ten gunste van bereikbaarheid, klimaat en persoonlijke gezondheid.

Meer dan voorheen zullen we een gebiedsgerichte aanpak voor bijvoorbeeld een binnenstad en economische kerngebieden centraal stellen. Daarbij werken we nadrukkelijk aan plannen waar mobiliteit én leefbaarheid hand in hand gaan. Het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar brengt daarvoor kennis en kunde bij elkaar. Gaat met verschillende partners aan de slag voor korte-termijn-resultaten en zorgt ervoor dat de effecten hiervan in beeld worden gebracht.

Stimuleren ander reisgedrag

We gaan verder met het stimuleren van ander reisgedrag voor forenzen, bezoekers, studenten en logistiek vervoerders. 

  • Meer mensen de fiets of e-bike laten ontdekken.
  • Betere ketenoplossingen: fiets, OV en P+R in samenhang.
  • Betere fietsinfrastructuur, zoals de snelle fietsroute Meerssen-Maastricht.
  • Betere fietsfaciliteiten als slimme stallingen en Route Informatie Systemen. 
  • Introductie van innovatieve pilots zoals Mobility as a Service.
  • Incidentele kortingsacties voor het OV bij grote infrastructurele werkzaamheden, topdagen of evenementen.
  • Effectiever en milieuvriendelijker autorijden, zie ook autobewust.nl
  • Band-op-Spanning-acties om het bewustzijn rondom milieuvriendelijker autogebruik te bevorderen.
  • Efficiëntere stadslogistiek.
  • Algemene gedragscampagnes om slimme en duurzame mobiliteit te promoten.
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief