Ga direct naar het artikel

Kennis delen

over mobiliteit

Van kennis naar resultaat

Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar werkt sinds de start in 2010 aan toekomstgericht reizen. In de afgelopen jaren hebben we voor de economische vitaliteit van de regio bereikbaarheid en doorstroming centraal gesteld. We hebben daarmee ook concrete bijdragen geleverd aan een leefbare omgeving en persoonlijke gezondheid. Samen met werkgevers, belangenorganisaties, kennisinstituten, aanbieders van mobiliteitsdiensten en overheden hebben we gewerkt aan minder en bewuster autogebruik, meer fiets, meer OV en parkeren aan de rand van de stad. Wij delen graag onze kennis en ervaring. Hieronder een overzicht van de rapporten, plannen en overeenkomsten.

Vragen over onze resultaten?

Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief