Ga direct naar het artikel

5 nieuwe grote werkgevers in Zuid-Limburg werken mee aan bereikbaarheid

DSM, Brightlands Chemelot Campus, Politie Limburg, Mosae Zorggroep en GGD Zuid-Limburg zijn sinds kort aangesloten als nieuwe convenantpartners bij Maastricht Bereikbaar. De vijf werkgevers gaan mee werken aan bereikbaarheid in Zuid-Limburg en hun medewerkers slimme reisalternatieven via Maastricht Bereikbaar aanbieden.

Daarmee is het aantal grote werkgevers gegroeid naar 38 en het aantal medewerkers dat Maastricht Bereikbaar producten en acties kan aanbieden gestegen naar 46.000. Bij DSM zijn 3000 medewerkers werkzaam, net zoals bij Politie Limburg (waarvan 1500 werkzaam in Zuid-Limburg die in aanmerking komen voor de producten en diensten van Maastricht Bereikbaar). Brightlands Chemelot Campus heeft 1700 medewerkers, GGD Zuid Limburg 451 en Mosae Zorggroep 720.

De nieuwe partners hebben ieder hun eigen redenen voor hun deelname aan het programma Beter Benutten van Maastricht Bereikbaar: bij de een speelt duurzaamheid een rol, bij de ander nieuwe huisvesting en beperkte parkeermogelijkheden, een derde sluit aan om de gezondheid van medewerkers te bevorderen door stimuleren van fiets en e-bike tijdens woonwerkverkeer en slim werken.

Beter Benutten

Maastricht Bereikbaar werkt als 1 van de 12 Beter Benutten regio’s samen met partners aan het bereikbaar houden van Maastricht en Zuid-Limburg. De focus ligt op het verminderen van woonwerkverkeer met de auto in de spits. Waarbij er producten en diensten worden aangeboden als alternatief zoals fiets, e-bike, OV of slim werken (op afstand werken of reizen buiten de spits).

Deze gezamenlijke opgave met het bedrijfsleven blijft belangrijk omdat er ook de komende jaren hard aan nieuwe infrastructuur wordt gewerkt in de omgeving. Met onder andere de geleidelijke openstelling van de A2-tunnel, de bovengrondse ontwikkeling van de Groene Loper, de verlegging van het Noorderbrugtracé en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het station in Maastricht wordt bijgedragen aan de bereikbaarheid van de stad en omgeving en wordt zo bijgedragen aan een top woon-, werk- en leefklimaat.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief