Ga direct naar het artikel

Aantal forenzen dat auto laat staan groeit dit jaar met 32 procent

Deze en andere resultaten werden gepresenteerd voorafgaand aan de halfjaarlijkse CEO-bijeenkomst van Maastricht Bereikbaar, waar overheid en bedrijfsleven met elkaar in gesprek gaan over de doelstellingen van het programmabureau. Uit de effectmeting blijkt verder dat mensen die mee hebben gedaan aan een probeeractie van Maastricht Bereikbaar daarna structureel blijven spitsmijden. Meer dan de helft van deze deelnemers kiest na afloop van de actie gemiddeld 2,5 keer per week voor een alternatief vervoermiddel of werkt op afstand. Verder blijkt dat zij dit ook blijven doen: de deelnemers uit 2013 en 2014 hebben het nieuwe gedrag 1 jaar na deelname nog steeds volgehouden.

Structureel gedrag veranderen

“De recente resultaten laten zien dat we door blijvend samen te werken met het bedrijfsleven structurele gedragsverandering kunnen realiseren”, aldus John Aarts, wethouder mobiliteit en voorzitter van de Stuurgroep Maastricht Bereikbaar. “De komende jaren blijft bereikbaarheid een belangrijke rol spelen in Maastricht en regio. Naast werkzaamheden aan de A2, vinden vanaf 2016 ook werkzaamheden plaats aan de Noorderbrug en bij de stationsomgeving. Het blijft dus belangrijk om samen met partners in de stad en Zuid Limburg in te zetten op slimme alternatieven voor reizen met de auto in de spits.”

Verder blijkt uit de effectmeting dat Maastricht Bereikbaar de autonome groei van het autoverkeer heeft kunnen beperken tot 1,6 procent. Dit door mensen op een andere manier naar het werk te laten reizen, thuis te laten werken of buiten te spits te laten reizen. Zonder de maatregelen zou de groei 7,1 procent zijn geweest in 2015 (door aantrekkende economie en creatie van nieuwe banen).

Verankeren en verduurzamen

Naast deze resultaten werden vanmiddag ook vier nieuwe werkgevers verwelkomd bij Maastricht Bereikbaar. Drie daarvan zijn afkomstig uit Maastricht: het Openbaar Ministerie, Envida en Xerox. Eén werkgever komt uit Heerlen: Obvion. In totaal zijn de vier werkgevers goed voor 4.900 medewerkers, waarmee het aantal convenantpartners is gegroeid van 25 in 2014 naar 34 in 2015 en het aantal werknemers is gegroeid van 20.000 naar 39.000. Wethouder Aarts: “Met het toetreden van Obvion en Envida - met tevens locaties in heel heuvelland - en eerder al APG en Zuyderland Ziekenhuis is de uitbreiding van onze werkgeversaanpak in Zuid-Limburg goed te zien. Daarnaast merken we dat steeds meer bedrijven ons zelf weten te vinden. Soms vormt een parkeervraagstuk de aanleiding, soms speelt verantwoord ondernemen of duurzaamheid een rol. Het toont aan dat onze doelstellingen aansluiten bij thema’s die spelen in het bedrijfsleven. De komende tijd gaan we dan ook heel gericht met het bedrijfsleven kijken hoe we maatregelen gaan verankeren en verduurzamen.”

Landelijke evaluatie Beter Benutten

Half november werden in de Tweede Kamer tevens de resultaten gepresenteerd van het landelijke Beter Benutten programma, waar Maastricht één van de twaalf regio’s van is. Maastricht presenteerde afgelopen juli reeds haar resultaten van het eerste Beter Benutten programma 2012- 2014. De landelijke balans is nu opgemaakt: in heel Nederland zijn er de afgelopen drie jaar dagelijks 47.000 spitsmijdingen gemaakt (waarvan Maastricht er in het eerste programma 4.000 heeft gerealiseerd per dag). Dit zorgde op de drukste wegen voor 19 procent minder vertraging ten opzichte van een situatie zonder Beter Benutten. Inmiddels werken ruim 2.100 werkgevers en circa 176.000 werknemers actief mee. Alle maatregelen (landelijk zo’n 350) uit Beter Benutten leiden op jaarbasis tot een CO2-reductie van ruim 70.000 ton en een afname van stikstofuitstoot van 150 ton per jaar.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief