Ga direct naar het artikel

Aantal structurele overstappers van auto naar alternatief verdubbeld

De 1039 dagelijkse spitsmijdingen worden gemaakt door in totaal 2000 medewerkers die minder autoritten maken. Dat betekent dat deze personen gemiddeld 2,5 dag per week hun auto laten staan. De medewerkers hebben dit resultaat bereikt door over te stappen op de fiets (45%), het openbaar vervoer (20%) of door vaker thuis te werken of buiten de spits met de auto te reizen (35%).

Beter Benutten 2012-2014

Eind dit jaar loopt het Beter Benutten programma 2012-2014 dat Maastricht Bereikbaar uitvoert ten einde. Het programma omvat 28 deelprojecten waarvan er 25 voor het einde van dit jaar worden afgerond. Van de overige drie projecten start de uitvoeringsfase in de vervolgperiode Beter Benutten 2015-2017. Hoewel alle resultaten van de verschillende deelprojecten binnen het programma pas dit voorjaar zullen zijn verzameld, laten de laatste metingen van september 2014 zien dat er per dag 1800 minder auto’s in de spits zijn op de belangrijkste routes. 80% procent daarvan wordt bereikt door de medewerkers van convenantpartners. Daarnaast dragen ook de realisatie van aanpassingen aan de Terblijterweg en Fransiscus Romanusweg, het inzetten van de pendelbus op P+R Maastricht Noord en hinderbeperking bij grote wegwerkzaamheden door optimale afstemming van werkzaamheden, extra communicatie en reisalternatieven voor forenzen en bezoekers er aan bij.

Het Beter Benutten programma 2012-2014 heeft als landelijke doelstelling een filereductie van 20% te realiseren. Voor Maastricht Bereikbaar ligt er de regionale doelstelling om 10% autonome groei van het autoverkeer op de belangrijkste routes op te vangen. Hoewel de resultaten hierover vanuit het ministerie pas in 2015 volgen, laat de vierde effectmeting zien dat MB de groei van autoverkeer onder de doelgroep forenzen nagenoeg kan opvangen. Slechts in de wintermaanden is er sprake van een klein seizoenseffect: dan kiezen iets meer (< 1%) forenzen voor de auto dan dat medewerkers overstappen op een alternatief vervoermiddel.

Gunstige neveneffecten

De tot dusver gerealiseerde spitsmijdingen zijn goed voor 20.000 vermeden autokilometers per dag. Volgens eerste berekeningen komt dat neer op een vermindering van ongeveer 800.000 Kg CO2- uitstoot per jaar. Daarnaast levert de verkoop van het 2 euro treinkaartje extra bezoekers op voor de stad. Op basis van onderzoek blijkt dat 16% van de mensen die met een 2 euro kaartje reist de reis naar Maastricht anders niet had gemaakt. Vertaald naar de huidige verkoopcijfers in de eerste twee weekenden van december worden er tijdens Magisch Maastricht meer dan 1000 extra bezoekers verwacht.

Beter Benutten 2015-2017

Diverse grote werkzaamheden, zoals de aanpassing van de Noorderbrug en de ontwikkeling van het stationsgebied, zorgen voor een flinke uitdaging om de bereikbaarheid de komende jaren op peil te houden. Ook het A2-project blijft de komende jaren een rol spelen. Het Ministerie van Infrastructuuren Milieu investeert voor de periode 2015 tot en met 2017 ruim € 15 miljoen in oplossingen om debereikbaarheid in Maastricht en de regio verder te verbeteren. Dit vanuit het programma Beter Benutten Vervolg. Het uitgangspunt is een fifty-fifty cofinanciering door IenM en partners van Maastricht Bereikbaar.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief