Ga direct naar het artikel

Actie ‘Geef je banden lucht’ op P+R Maastricht Noord

Komende vrijdag 24 mei biedt het programmabureau Maastricht Bereikbaar bezoekers van P+R Noord de gelegenheid deel te nemen aan de actie ‘Geef je banden lucht’. Want in Nederland rijdt gemiddeld 60% van de auto’s met onderspanning en laten chauffeurs kansen liggen om veiliger te rijden, minder brandstof te gebruiken en minder CO2 uit te stoten.

Automobilisten kunnen tussen 7.30 uur en 17.00 uur terecht op P+R Maastricht Noord. Meedoen is makkelijk. Bestuurders krijgen bij de ingang van het parkeerterrein een flyer. Plaatst men deze zichtbaar achter de ruit, dan worden de banden gecontroleerd. Op een extra flyer achter de voorruit komt de juiste adviesspanning voor het desbetreffende type auto te staan samen met de daadwerkelijk gemeten spanning. Indien nodig worden de banden opgepompt en staat vermeld welke besparing dit in euro’s en in CO2-uitstoot oplevert.

Het is de negende keer dat de actie, samen met de Stichting Band op Spanning, wordt gehouden op openbare parkeerterreinen en bij werkgevers die zich hebben aangesloten bij Maastricht Bereikbaar. Bij de lokale acties blijkt dat gemiddeld zelfs 80% van de auto’s met onderspanning rijdt.

Gedragsverandering? Elke beweging telt

Maastricht Bereikbaar zet in op gedragsverandering: minder autogebruik, meer fiets, OV, P+R etc. Nieuw in het programma is de aandacht voor een effectiever, milieuvriendelijker autogebruik.

Meedoen aan de actie ‘Band op Spanning’ en een tweemaandelijkse reminder in de agenda via www.maastrichtbereikbaar.nl/acties/band-op-spanning. Het zijn voorbeelden van concrete acties waarvan het programmabureau Maastricht Bereikbaar constateert dat ze vaak net dat éne extra zetje geven om gedrag aan te passen. Vandaar ook de ambitie om voor de zomer een ‘Slimme Banden Pomp’ op P+R Maastricht Noord te plaatsen zodat automobilisten vaker zelf een bandencheck gaan doen.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie