Ga direct naar het artikel

Aftrap Beter Benutten Maastricht-Bereikbaar door Minister Schultz van Haegen

Bereikbaarheidsverklaring

Na het werkbezoek hebben de minister en haar mede-opdrachtgevers de ‘Bereikbaarheidsverklaring Beter Benutten Regio Maastricht’ ondertekend. Met de ondertekening van de verklaring zijn de afspraken voor concrete maatregelen om Maastricht en regio beter bereikbaar te houden vastgelegd. Maastricht-Bereikbaar ontvangt van het ministerie van IenM en de partners samen ruim €20 miljoen om de regio Maastricht in 2012-2014 een extra bereikbaarheidsimpuls te geven.

Uitvoeringsovereenkomsten werkgevers

Door de 18 grote werkgevers* is op 14 mei toegezegd een bijdrage te leveren aan Maastricht- Bereikbaar. Samen zorgen de werkgevers er voor dat 1.500-2.000 auto’s uit de spits worden gehaald om stad en regio bereikbaar te houden. Maatregelen voor de werknemers zijn periodiek thuis werken, reizen buiten de spits, gebruik van fiets en e-bike in plaats van de auto, intensiever gebruik van het Openbaar Vervoer en carpoolen.

Beter Benutten Regio Maastricht

Programmabureau Maastricht-Bereikbaar voert het programma Beter Benutten Regio Maastricht 2012- 2014 uit. Het programma bestaat uit een combinatie van maatregelen om forensen, leaserijders, bezoekers van de stad en vrachtvervoerders makkelijker te maken om slim en vlot van deur tot deur te gaan.

Maatregelen

Kernmaatregelen van het programma Beter Benutten Regio Maastricht zijn:

  • Aanleggen treinstation Maastricht-Noord (treinstation, parkeerterrein, pendelbusverbinding, OV-fiets uitgiftepunt en mobiel servicepunt met flexwerkplekken).
  • Vergroten capaciteit Franciscus Romanusweg om de bereikbaarheid van Wyck te verbeteren.
  • Verbetering doorstroming op Terblijterweg-A2 door aanpassing van kruispunten.
  • Uitbreiden fietsenstallingen, meer uitgiftepunten van OV-fiets in stad en regio, uitbreiden fietspaden en specifieke reisinformatie voor fietsers.
  • Extra impuls Binnenstadservice (bundeling goederenstromen).
  • Afspraken met werkgevers over ‘Het Nieuwe Werken’.

Met deze en andere maatregelen worden in 2012-2014 zo’n 3.000 auto’s uit de spits gehaald. Daarmee wordt voorkomen dat er 10% groei van het autoverkeer optreedt in een periode dat het wegennet kwetsbaar is door de aanleg van de A2-tunnel en aanpassing van de Noorderbrug.

Parallel aan deze maatregelen zullen het ministerie van IenM en Maastricht-Bereikbaar de snelwegen A2/A79 versneld aansluiten op bedrijventerrein Beatrixhaven. En daarmee de aansluiting op de hoofdwegen naar bedrijventerrein Beatrixhaven verbeteren.

*18 werkgevers

Academisch ziekenhuis Maastricht, Gemeente Heerlen, Gemeente Maastricht, Koninklijke MOSA, Leeuwenborgh Opleidingen, MAASTRO Clinic, Mercedes-Benz CAC, Mondriaan, O-I Manufacturing, Provincie Limburg, Rabobank Maastricht, Rijkswaterstaat Limburg, Rubber Resources, Teleperformance, Universiteit Maastricht, Vodafone, Waterleiding Maatschappij Limburg en Zuyd Hogeschool.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief