Ga direct naar het artikel

Bedrijven dragen bij aan Maastricht Bereikbaar!

Resultaten

De belangrijkste resultaten voor Maastrichtse bedrijven zijn:

  • spitsmijden door bundeling van stromen;
  • dagrand- nachtdistributie en venstertijden;
  • langere zwaardere vrachtautocombinaties (LZV’s) of eco-combi’s als alternatief voor reguliere vrachtwagens bij omvangrijke goederenstromen;
  • overstap naar vervoer over water en spoor, meer samenwerking en het verbeteren van essentiële randvoorwaarden zoals het opwaarderen van de haven.

Kennisplatform logistiek

Het project Goederenvervoer zorgt ervoor dat meer bedrijven zich inzetten voor de bereikbaarheid van Maastricht en de regio. Er is een platform waar bedrijven kennis en ervaring uitwisselingen over logistieke onderwerpen. Het platform is gegroeid van 8 naar 20 bedrijven. Kennis en ervaringen worden met elkaar gedeeld in het netwerk aangevuld met andere bedrijven uit de regio.

Bedrijven investeren in Maastricht Bereikbaar

Het afgelopen jaar hebben met name 5 bedrijven geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Maastricht:

  • Sappi ziet kansen in het verschuiven van vervoer over de weg naar binnenvaart en spoor. En introduceerde zogenaamde venstertijden voor de spreiding van het goederenvervoer buiten de spits.
  • Steel Solutions maakt zich sterk voor meer vervoer via het spoor.
  • Mora verplaatst meer transport naar de dagrand- en nachtelijke uren en zet LZV’s in.
  • O-I Manifacturing onderzoekt logistieke kansen voor vervoer per spoor en het verplaatsen van goederenstromen naar een andere locatie.
  • L’Ortye realiseert een nieuwe overslaglocatie en zet in op verschuiving van de weg naar binnenvaart.

Daarnaast hebben meer winkeliers zich aangesloten bij de binnenstadservice. Dit zorgt voor minder vrachtbewegingen richting de binnenstad.

2013-2014

Het project Goederenvervoer wordt voor 2013 – 2014 gecontinueerd. Actieplannen worden gemaakt en uitgevoerd. De kansen voor het verschuiven van vervoer over de weg naar binnenvaart en spoor worden verder uitgewerkt en kennis wordt met elkaar gedeeld.

Lean and Green Award voor Maastricht

Vanuit het samenwerkingsverband van Beter Benutten Maastricht-Bereikbaar hebben de gemeente Maastricht, TLN, EVO, Stichting Centrummanagement, Kamer van Koophandel Limburg, Stichting Industrieterreinen Maastricht en European Logistics Center Limburg een gevarieerd duurzaam maatregelenpakket samengesteld. Het gaat om maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid, de luchtkwaliteit en daarmee de leefbaarheid van de stad. Het project Goederenvervoer van Maastricht-Bereikbaar is hier een voorbeeld van.

Het gaat om praktische zaken zoals bijvoorbeeld milieuzonering, spitsmijden en dagrand distributie tot tactische maatregelen waarin we samen met de Maastrichtse bedrijven tot slimme oplossingen zijn gekomen op het gebied van modalshift en bundeling van goederenvervoer. Hiervoor heeft de gemeente Maastricht de Lean and Green Award gekregen.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief