Ga direct naar het artikel

Grote industriepartijen en MECC tekenen akkoord voor minder CO2-uitstoot

Verschillende grote Maastrichtse industriebedrijven en het congres- en evenementencentrum MECC Maastricht gaan actief hun CO2-uitstoot verlagen. De bedrijven hebben ieder hun aanpak vastgelegd in een Maastrichts Energie Akkoord (MEA). De plannen zijn vanmiddag in het MECC mede ondertekend door Gerdo van Grootheest wethouder van duurzaamheid, Jan Bert Dijkstra, Beter Benutten directeur van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Jan Janssen directeur Sibelco en Stuurgroeplid van MEA Industrie.

Mineralenindustrie Sibelco tekende een Maastrichts Energie Akkoord met de ambitie om jaarlijks in de processen van haar Maastrichtse vestigingen 584.000kg minder CO2 uit te stoten. Ook onderzoekt men mogelijkheden voor het realiseren van PV-installaties (zonnepanelen).
Daarnaast tekenden 7 grote industriepartijen gezamenlijk een MEA om elk binnen hun eigen industrie de verloren energie bij persluchtsystemen te verminderen. De industriepartijen Chromaflo Technologies, DS Metaal, Johnson Matthey, Mora Produktie, Koninklijke Mosa, Radium Foam en Sibelco zetten het optimaliseren van hun persluchtsystemen structureel op de agenda onder meer door het opzetten van een benchmark waarbij de eigen situatie en verbeteringen vergeleken kunnen worden met de andere industriepartijen.

Ook congres-en evenementencentrum MECC Maastricht tekende een MEA met de ambities om een zonne-centrale op het eigen dak te realiseren, energiezuinige ledverlichting toe te passen in het volledige complex, duurzame nieuwbouw te realiseren en de certificering Green Key op het hoogst mogelijke niveau (Goud) te behouden. Met de ondertekening van deze MEA’s is een grote stap gezetdoor belangrijke (industrie) partijen in de stad om Maastricht klimaatneutraal te maken.

Klimaatneutraal in 2030

De gemeente Maastricht streeft naar een 100% klimaatneutraal Maastricht in 2030. Dat vraagt om meer gebruik van (hernieuwbare) energie van de zon, de wind en het water en om verminderen van het gebruik van olie en gas. Onder de vlag van het Maastrichts Energie Akkoord werken gemeente, bedrijven, organisaties en bewoners samen aan de ambitie Klimaat Neutraal in 2030.

Voor het Maastrichts Energie Akkoord sluiten deelnemers zich aan bij de doelstellingen van het landelijk Energieakkoord en spreken af, te werken aan een versnelling naar een energie neutrale samenleving. De Maastrichtse Energie Akkoorden zijn dynamisch. Grote en kleine partners gaan de komende jaren tekenen en laten zo zien wat ze doen aan energietransitie.

MEA Industrie en Maastricht Bereikbaar

Het programmabureau van Maastricht Bereikbaar voert samen met de gemeente Maastricht en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gedurende 14 maanden een proef uit voor de Maastrichtse Energie Akkoorden in de industrie. Aan Maastricht Bereikbaar is gevraagd om haar aanpak voor publiek-private samenwerking op de thematiek van energiebesparing en duurzame energieopwekking toe te passen. Maastricht Bereikbaar en het Maastrichts Energie Akkoord - trekken nu samen op om de basis te leggen voor een werkwijze en een samenwerkingsplatform datin de toekomst onafhankelijk van (beleids) programma’s kan functioneren. Zowel MB als het MEAhebben gekozen voor een werkwijze waarin niet top-down, maar vanuit de kracht van de samenleving wordt gewerkt aan maatschappelijke resultaten. Maastricht Bereikbaar heeft de afgelopen jaren met de Beter Benutten werkwijze diverse private partijen (grote werkgevers) ondersteund bij het uitvoeren van maatregelen uit publiek-private convenanten. Met als doel om de bereikbaarheid van de gemeente Maastricht en regio Zuid-Limburg te verbeteren.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief