Ga direct naar het artikel

Maastricht Bereikbaar; grote werkgevers in de regio nemen het voortouw Doelstelling: 3.000 auto's uit de spits in 2014

“Om Maastricht bereikbaar te houden, willen we de mensen graag verleiden om op een andere manier te reizen en te werken. Meer met het openbaar vervoer, meer met de fiets, reizen buiten de spits of meer thuiswerken bijvoorbeeld. Dat wordt alleen een succes met een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, vervoerders en de overheid. Zo houden we samen Maastricht bereikbaar.” – Albert Nuss, wethouder Mobiliteit Maastricht en voorzitter Stuurgroep Maastricht Bereikbaar.

Competitie via het MB Dashboard

Tijdens CEO-bijeenkomsten bespreken de deelnemers welke bijdrage elke werkgever aan de MB-ambitie heeft gerealiseerd. Met het MB Dashboard, een competitieoverzicht, maakt MB zichtbaar hoeveel auto’s elk deelnemend bedrijf uit de spits heeft gehaald en met welke maatregelen. Werken de werknemers bijvoorbeeld vaker tot na de ochtendspits thuis? Of gaan ze voortaan met de elektrische fiets of met het openbaar naar het werk? Vanaf mei 2013 kunnen deelnemende bedrijven op het MB Dashboard zien hoeveel auto’s er minder in de spits rijden. Het MB Dashboard maakt duidelijk welke werkgevers de koplopers zijn, welke werkgevers achter blijven en de komende maanden de kans hebben om hun achterstand in een voorsprong om te zetten. Het dashboard wordt gebaseerd op een grootschalig onderzoek onder de medewerkers naar hun reisgedrag om op die wijze in kaart te brengen hoeveel medewerkers de switch hebben gemaakt van de auto naar de beschikbare alternatieven zoals bijvoorbeeld de fiets of het mijden van de spits.

De eerste CEO-bijeenkomst stond onder leiding van burgemeester van Maastricht, Onno Hoes en Harry Odenhoven, directeur Commercial Operations Vodafone, de trekkers van dit traject. Samen met minister Melanie Schultz-van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is dit trio de opdrachtgever van het programma Beter Benutten Maastricht-Bereikbaar.

“Om Maastricht bereikbaar te houden, willen we de mensen graag verleiden om op een andere manier te reizen en te werken. Meer met het openbaar vervoer, meer met de fiets, reizen buiten de spits of meer thuiswerken bijvoorbeeld. Dat wordt alleen een succes met een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, vervoerders en de overheid. Zo houden we samen Maastricht bereikbaar.” – Albert Nuss, wethouder Mobiliteit Maastricht en voorzitter Stuurgroep Maastricht-Bereikbaar.

“Veel van de werkgevers in de regio zijn al volop bezig met maatregelen om medewerkers hun auto zoveel mogelijk te laten staan. Maar er valt nog heel wat werk te verzetten. 2013 wordt het jaar van de waarheid als het gaat om het zetten van concrete stappen in de realisatie van onze ambitie.”- Onno Hoes, burgemeester van Maastricht.

“Mobiel werken zit in het DNA van ons bedrijf en draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap! Mobiel werken draagt ook concreet bij aan de bereikbaarheid van onze stad en de regio. Ons inziens hebben alle bedrijven belang bij deze nieuwe manier van mobiel werken en duurzaam handelen: dit levert een directe bijdrage aan een gezonde organisatie met flexibele en enthousiaste medewerkers.” – Harry Odenhoven, directeur Commercial Operations Vodafone

Werkgeversaanpak

In 2012 heeft MB afspraken gemaakt met 18 grote werkgevers om 2.281 auto’s uit de spits te halen en met welke maatregelen de autoforens wordt verleid om buiten de spits te reizen. Eind 2013 moeten al 1.000 auto’s minder in de spits rijden. Maatregelen voor de werknemers zijn thuis werken, reizen buiten de spits, gebruik van fiets en de e-bike in plaats van auto, intensiever gebruik van het OV en carpoolen.

*18 werkgevers

Academisch ziekenhuis Maastricht, Gemeente Heerlen, Gemeente Maastricht, Koninklijke MOSA, Leeuwenborgh Opleidingen, MAASTRO clinic, Mercedes-Benz CAC, Mondriaan, O-I Manufacturing, Provincie Limburg, Rabobank Maastricht en Omstreken, Rijkswaterstaat Limburg, Rubber Resources, Teleperformance, Universiteit Maastricht, Vodafone, Waterleiding Maatschappij Limburg, Zuyd Hogeschool.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief