Ga direct naar het artikel

Maastricht gaat slim reizen

De afgelopen acht maanden heeft de samenwerkingsdriehoek onder regie van het Programmabureau Maastricht- Bereikbaar het Programma 2010-2016 opgesteld. Met een pakket aan samenhangende maatregelen gaan we het werk- en reisgedrag van reizigers beïnvloeden. Kern van deze strategie is dat we inspelen op de mogelijke keuzes van de reizigers naar tijd en plaats.

De opgave voor Maastricht en de regio

De druk op het bestaande wegennet neemt de komende jaren toe door een aantal langdurige wegwerkzaamheden voor de ondertunneling van de A2 in Maastricht, de capaciteitsvergroting van de Noorderbrug en wegwerkzaamheden op de A2 in midden-Limburg. Daar komt bij dat tijdens deze werkzaamheden (2010-2016) het autoverkeer met 10% zal toenemen en de huidige capaciteit van het wegennet in de stad en de regio deze groei niet aan kan. Willen we de bereikbaarheid van stad en regio op peil houden, dan betekent dit dat we deze groei van de automobiliteit moeten opvangen. En dat kan alleen door afspraken te maken tussen overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten.

De focus voor het Programma ligt op maatregelen voor het woon-werkverkeer in de ochtend- en avondspitsen. De opgave richt zich met name op de stromen met het grootste volume en waar het grootste voordeel te bereiken is: reizigers vanuit A2 en A79 de stad in, forensen uit het Heuvelland, Maaskruisend verkeer binnen de stad en forensen de stad uit naar A2 en A79.

Kansrijke maatregelen

We bieden reizigers alternatieven voor de auto, waarbij ze gecombineerd gebruik kunnen maken van Park&Ride (Q-park), trein en bus (NS en Veolia) en (OV-)fiets. Voor dit zogenoemde ‘ketenreizen’ is een mobiliteitspas in de maak. Uitgangspunt is het bieden van structurele reiskortingen in combinatie met gebruikersgemak. We starten met forensen die werken bij de aangesloten werkgevers. En sluiten aan bij de introductie van de OV-chip van Veolia in Limburg.

Bij deelnemende werkgevers beginnen we met mobiliteitsscans om het woon-werkverkeer van werknemers in kaart te brengen. Als we het reisgedrag van hun werknemers weten, bepalen we de alternatieven en maatregelen voor slim werken en slim reizen.

Innovatie

Om in te spelen op nieuwe initiatieven uit de markt voeren we drie grote pilots uit om reisgedrag te testen:

  • Mobiliteitsleasing: 500 leaserijders krijgen -naast een auto- ook budget voor alternatief vervoer;
  • Actuele parkeerinformatie in de auto: testen van de bruikbaarheid van dynamische parkeerinformatie bij bezoekers op koopavonden en topdagen. Om de meest geschikte parkeerplek te kiezen en zoekverkeer te voorkomen.
  • Stimuleren gebruik OV buiten de spits bij autorijders en bestaande OV-reizigers.

Deze proeven lopen tot december 2011 en de resultaten zetten we in bij de structurele maatregelen van het Programma Maastricht-Bereikbaar.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief