Ga direct naar het artikel

Maastricht investeert in 14 slimme verkeerslichten om klaar te zijn voor toekomst

Dit jaar zullen gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar op 14 plekken investeren in slimme verkeersregelinstallaties. Hiermee maakt de stad zich klaar voor de toekomst zodat reizigers op termijn beter geïnformeerd, sneller en veiliger hun reis door de stad kunnen afleggen. Woensdag 31 mei is de eerste installatie aangepast op de Hoekerweg/Nieuwe Limmelderweg.

De komende maanden volgen nog 13 locaties met name rondom het Noorderbrugtracé en de A2- zone. Deze installaties zullen op korte termijn worden voorzien van de noodzakelijke software (die momenteel landelijk door marktpartijen wordt ontwikkeld) om de doorstroom en bereikbaarheid van de stad verder te kunnen verbeteren. In de nabije toekomst zijn verkeerslichten dan in staat het naderende verkeer te herkennen en wordt het mogelijk om bijvoorbeeld bepaalde soorten verkeer sneller of langer groen te geven of bepaalde verkeersdeelnemers voorrang te geven en zo verkeersstromen te optimaliseren.

Optimaliseren gebruik infrastructuur

Wethouder voor mobiliteit John Aarts is tevreden met deze eerste fase: “Maastricht loopt dankzij deinzet van Maastricht Bereikbaar al jaren voorop waar het gaat om slimme bereikbaarheid. De afgelopen periode hebben we met projecten als de A2, de verlegging van de Noorderbrug en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling fors geïnvesteerd in de infrastructuur. En samen met grote werkgevers hebben we duurzaam ander reisgedrag bewerkstelligd bij forenzen. Met deze slimme verkeerslichten zetten we een volgende stap. We optimaliseren zo de verkeersstromen in de stad en kunnen middels gebruik van big data en slimme technieken inwoners en bezoekers in de toekomstbetrouwbaarder, sneller en veiliger laten reizen.”

Talking Traffic

De ontwikkeling van slimme verkeersregelinstallaties, zogenaamde iVRI’s, vormt een belangrijk onderdeel van het ‘Partnership Talking Traffic’ waarbij het ministerie van IenM en regionaleoverheden samen met de verkeersindustrie, telecom- en internetbedrijven en automotivebedrijven investeren en werken aan de ontwikkeling en uitrol van innovatieve verkeerstoepassingen. Maastricht is één van de twaalf regionale overheden in Nederland die bij dit partnership is aangesloten. Alle partijen, zowel publiek en privaat, investeren tot 2020 op landelijke schaal zo’n 90 miljoen euro in deze innovatie in mobiliteit. Met de toepassingen kunnen weggebruikers - en in de nabije toekomst ook voertuigen - onderweg continu begeleid en ondersteund worden. Ze kunnen daardoor beter anticiperen op verkeerssituaties, wat goed is voor de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.

Beter Benutten

In het kader van het landelijke investeringsprogramma Beter Benutten van het Ministerie van IenM houdt Maastricht Bereikbaar zich al geruime tijd bezig met oplossingen om de doorstroming enbereikbaarheid te verbeteren. Zo heeft Maastricht Bereikbaar onder andere het ‘In Beweging programma’ opgezet, waarbij reizigers op basis van een app kunnen sparen voor credits wanneer zehun reis via fiets, e-bike of OV afleggen. Al deze ontwikkelingen zullen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid van stad en regio.

Mobiliteitscongres ECOMM over smart mobility in Maastricht

Deze ontwikkeling met iVRI’s past ook naadloos bij het thema van de European Conference onMobility Management (ECOMM) die sinds woensdag tot en met vandaag plaats vindt in het MECC Maastricht. Bijna 400 verkeer- en vervoerexperts uit 28 verschillende landen ontmoeten elkaar tijdens deze 2017 editie die dit jaar wordt georganiseerd door Maastricht Bereikbaar, gemeente Maastricht, Provincie Limburg, ministerie van Infrastructuur en Milieu, NHTV Breda en Universiteit Hasselt. Op het congres in het MECC staat de toekomst van slim reizen centraal. In meer dan 80 presentaties, discussies, demonstraties en pitches komen vragen aan bod als ‘hoe gaan we met de gestaag toenemende mobiliteit in Europa om?’ en ‘welke mogelijkheden bieden (technische) innovaties?’ Meer weten kijk dan op www.ecomm2017.com.

Locatieoverzicht waar de 14 slimme installaties in 2017 worden gerealiseerd:

  • Viaductweg - Franciscus Romanusweg Borgharenweg - Franciscus Romanusweg W.Alexanderweg - Dolmanstraat Noorderbrug - Sappi
  • Bosscherweg - Noorderbrug
  • Bosscherweg - Frontensingel
  • Noorderbrug - Belvederelaan
  • Noorderbrug - Cabergerweg
  • Nobellaan - Brusselseweg
  • Frontensingel - Maagdendries - Statensingel Meerssenerweg - Limmelderweg
  • Nieuwe Limmelderweg - Hoekerweg Maasboulevard - Maastrichter Grachtstraat Maasboulevard – Graanmarkt
Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief