Ga direct naar het artikel

Mobiliteitswinst boeken

tijdens eerste Zuid-Limburgse MobiliteitsArena

Mobiliteitswinst boeken tijdens eerste Zuid-Limburgse MobiliteitsArena

Inspiratie opdoen en kennis delen over mobiliteitsoplossingen van morgen. Dat heeft ondernemers, overheden en aanbieders van mobiliteitsdiensten bewogen om vandaag in Valkenburg a/d Geul deel te nemen aan de eerste Zuid-Limburgse MobiliteitsArena. Met meer dan 200 aanwezigen was het een levendig geheel op de mobiliteitsmarkt in en om het Shimano Experience Center. In het volle programma was ook aandacht voor zeven nieuwe logistieke partners én nieuw ontwikkelde scans die werkgevers helpen om mobiliteitswinst te boeken.

De eerste ‘Zuid-Limburgse MobiliteitsArena’ was een succes, aldus Louis Prompers, programmadirecteur van Maastricht Bereikbaar. “Ons doel was om werkgevers, ondernemers en overheden in Zuid-Limburg mobiliteit te laten zien en beleven. En om te laten zien wat de meerwaarde is van de publiek-private samenwerking, namelijk samen slagkracht realiseren zodat we in Zuid-Limburg doorpakken naar slimme en duurzame mobiliteit. Mobiliteitswinst draagt immers niet alleen bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaat en vitaliteit, het versterkt ook de verdienmodellen van bedrijven. Daarvan zijn vandaag interessante voorbeelden gepresenteerd.”

NIEUW: toolbox met scans voor werkgevers

Vanuit de filosofie dat filereductie het beste kan worden aangepakt met belanghebbenden, is het programmabureau al langere tijd actief op Zuid-Limburgse schaal. Met name waar het de zogenaamde werkgeversaanpak betreft. Op dit moment zijn er 37 partners, waaronder de grotere werkgevers van Zuid-Limburg, bij het programmabureau aangesloten. Nieuw in het aanbod is een uitbreiding van de analyse-tools. Met de zogenaamde ‘mobiliteitsscan’ krijgen werkgevers goed inzicht in de potentie voor medewerkers om alternatieven voor de auto te proberen. Nieuw zijn de ‘flexwerkscan’ en de ‘VitOscan’. Met deze tools krijgen werkgevers zicht op kansen en mogelijkheden om vitaliteit van medewerkers te optimaliseren, de arbeidsproductiviteit te verhogen, lager ziekteverzuim en betere medewerkerstevredenheid te realiseren. De mogelijkheid om hun medewerkers alternatieven voor de auto te laten proberen, blijft deel uit maken van het aanbod aan partners.

Nieuw: zeven logistieke partners

Ook de logistieke sector draagt bij aan CO2-reductie. Samen met nieuwe partners zijn en worden ambities geformuleerd om het bestel- en vrachtverkeer in de regio slimmer te maken en te verduurzamen. Denk daarbij aan het vergroenen van het wagenpark, de inzet van alternatieve brandstoffen of aan het volledig digitaliseren van de werkplanning. Zeven logistieke bedrijven tekenden vandaag een convenant met Maastricht Bereikbaar. Daarin worden gezamenlijk ambities benoemd en ondersteuning bij het realiseren ervan georganiseerd. De investering van Meulenberg Transport in een zwaar elektrische trekker die eind 2019 als eerste in Zuid-Limburg in gebruik wordt genomen, is een mooi voorbeeld en uitkomst van dit partnerschap. De andere nieuwe partners zijn: Business Post, Houben Vastgoedservice, Janssen Groep, Paulissen Bakkerij, Laudy Bouw en Rions Riooltechniek. Tijdens de MobiliteitsArena spraken 5 andere partijen ook de intentie uit om middels een convenant de samenwerking met het programmabureau te intensiveren: UTS Bernardt, Binnenstadservice Maastricht, Hanos, Sligro en DHL Express, met wie reeds wordt gewerkt aan de ambitie om in 2025 de binnenstad van Maastricht emissie loos te beleveren.  

Samenwerkingsverband

Onder de vlag Maastricht Bereikbaar werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen aan een blijvende bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en slimmer en effectiever autogebruik voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Het programmabureau stimuleert o.a. het gebruik van de fiets, e-bike, P+R en Openbaar Vervoer. Wie toch in de auto stapt, krijgt tips om zo milieubewust mogelijk te rijden. Ook is er aandacht voor slimme en duurzame logistieke oplossingen. Waar mogelijk worden activiteiten aangeboden op Zuid-Limburgse schaal. De activiteiten worden gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en een veertigtal grote werkgevers in Zuid-Limburg.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief