Ga direct naar het artikel

Negen concrete plannen ondertekend voor bereikbaarheidsimpuls Maastricht en Zuid-Limburg Vervolgprogramma Maastricht Bereikbaar bekrachtigd

Met de ondertekening van negen plannen is een breed programma van maatregelen vastgelegd om de komende drie jaar de bereikbaarheid van Maastricht en regio verder te verbeteren. Maastricht Bereikbaar, dat het Rijksprogramma Beter Benutten uitvoert in deze regio, ontvangt voor dezeopgave ruim €30 miljoen, de helft hiervan is afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Mobiliteit, de andere helft wordt gefinancierd door onder andere gemeenten, Provincie Limburg, vervoerders en het bedrijfsleven. De negen ondertekende plannen zijn samen goed voor 20 miljoen.

Noodzaak blijft

Het vervolgprogramma Beter Benutten bestaat net als voorgaande jaren uit een pakket aan maatregelen om het forenzen, bezoekers en vrachtvervoerders makkelijker te maken om slim en snel te reizen. Tijdens Beter Benutten Maastricht Bereikbaar 2012-2014 is al een flinke inspanning geleverd om zo veel mogelijk auto’s uit de spits te halen door forenzen, bezoekers en transporteurs te verleiden om een slimme mobiliteitskeuze te maken. Deze aanpak blijkt te werken: automobilisten kiezen vaker voor een alternatief en dragen zo bij aan de bereikbaarheid van Maastricht. De komende jaren blijft de noodzaak voor het programma van Maastricht Bereikbaar bestaan. Diverse grote werkzaamheden, zoals de aanpassing van de Noorderbrug, A2 project en de ontwikkeling van het stationsgebied, zorgen voor een flinke uitdaging om de bereikbaarheid van de stad op peil te houden.

Divers pakket van maatregelen

Tijdens Beter Benutten Vervolg Regio Maastricht 2015-2017 wordt ingezet op een breed pakket aan maatregelen. Met het pakket worden barrières weggenomen voor allerlei slimme mobiliteitskeuzes. Ook worden automobilisten via een begeleide en interessante probeerervaring verleid om slimme alternatieven uit te proberen om het gewoontegedrag te doorbreken. De belangrijkste maatregelen zijn:\

  • stimuleren van het gebruik van e-bike of fiets onder forenzen, door onder meer probeerervaringen, informatievoorziening en aantrekkelijk aanschafaanbod;
  • realiseren van comfortabele en snellere fietsverbindingen tussen Sittard, Beek en Maastricht;
  • stimuleren van OV onder meer door probeeraanbod voor forenzen en 2 euro-kaartje voor bezoekers;
  • investeren in OV infrastructuur onder andere door een betere doorstroming van de bus op de Kennedybrug;
  • extra kwaliteitsimpuls aan de nieuwe fietsenstalling bij station Maastricht waardoor gebruiksgemak voor e-bikers en fietsers wordt vergroot;
  • afspraken met werkgevers over reizen buiten de spits, thuis werken en werken vanaf een andere locatie;
  • logistieke maatregelen, waardoor het goederenvervoer tijdens de spits afneemt;
  • hinderbeperking bij grote wegwerkzaamheden, onder meer door optimale afstemming van werkzaamheden, extra communicatie en reisalternatieven voor forenzen en bezoekers;
  • aanbieden van makkelijke en slimme reisoplossingen voor bezoekers tijdens evenementen en topdagen.

Zuid-Limburgse schaal

In Beter Benutten Vervolg richt Maastricht Bereikbaar zich in de werkgeversaanpak niet meer uitsluitend op werkgevers uit Maastricht, maar op werkgevers in heel Zuid-Limburg. Ook werkgevers buiten Maastricht kunnen convenantpartner worden en zo hun werknemers slimme reisoplossingen aanbieden wat bijdraagt aan de bereikbaarheid in heel de regio. Bij de halfjaarlijkse CEO-bijeenkomst voor aangesloten bedrijven, die tevens vanmiddag plaatsvindt, zijn 17 grote Zuid-Limburgse werkgevers aanwezig om meer te horen over de werkwijze van Maastricht Bereikbaar.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief