Ga direct naar het artikel

Nieuwe website Burn Fat Not Fuel

Met Burn Fat Not Fuel (BFNF) stimuleert Maastricht Bereikbaar het structureel gebruik van de e-bike en fiets. Automobilisten die overstappen naar de e-bike of fiets krijgen voor iedere gefietste woon- werk kilometer een jaar lang 10 cent vergoeding, tot een maximum van 400 euro. BFNF is bedoeld voor werknemers van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar. Inmiddels zijn er ruim 100 deelnemers en 52.000 woon-werkkilometers. Om het overstappen van de auto naar de fiets nog aantrekkelijker te maken, is Burn Fat Not Fuel nu ook toegankelijk voor medewerkers van aangesloten bedrijven met een ‘gewone’ fiets.

Extra motivatie door challenge

Werkgevers kunnen hun medewerkers extra motiveren door middel van een Burn Fat Not Fuel challenge. Met deze challenge worden medewerkers uitgedaagd nog vaker met de fiets of e-bike naar het werk te reizen.

Ook Zuyd Hogeschool, een van de deelnemende bedrijven aan Burn Fat Not Fuel, heeft een challenge aangemaakt. Vervoerscoördinator Ralph Colleije: “Zuyd Hogeschool daagt haar medewerkers uit om met de (e-)fiets naar het werk te komen tegen een vergoeding van 12 cent per woon-werkkilometer. Wij nemen deel aan Burn Fat Not Fuel, omdat het stimuleren van alternatief vervoer zoals de elektronische) fiets naadloos past binnen onze doelstellingen ten opzichte van vervoer, duurzaamheid en gezondheid. Daarnaast geeft Burn Fat Not Fuel invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de voorbeeldfunctie die Zuyd heeft als hogeschool en één van de grotere werkgevers in de regio. Tenslotte heeft stimulering van alternatief vervoer ook een positief effect op de kosten van de parkeerterreinen en overlast in de wijken door autogebruikers.

Samen met deelnemers en werkgevers werkt Maastricht Bereikbaar in de komende periode verder aan de verbetering en uitbreiding van het platform Burn Fat Not Fuel. Zo zijn er plannen voor nieuwe challenges en een spaarsysteem voor interessante kortingen.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief