Ga direct naar het artikel

Overheden investeren 70 miljoen in intelligente transportsystemen

Om met de allernieuwste technieken in de praktijk ervaring op te doen worden in verschillenderegio’s in Nederland in totaal negen projecten opgezet. De minister en regionale bestuurders hebbendaarover vandaag de afspraken bekrachtigd. De focus van Intelligente Transport Systemen ligt op reizigersgedrag voorafgaand aan en tijdens de reis. Doel is om de reiziger te bedienen met persoonlijke, real time en locatie-afhankelijke adviezen. De miljoeneninvestering versterkt Nederlands positie als internationaal koploper op het gebied van innovatieve mobiliteit en biedt kansen voor het bedrijfsleven.

Minister Schultz: “Op internet vind je nu al een zee aan informatie over zaken die invloed hebben opdrukte op de weg, zoals het weer, wegwerkzaamheden en een festival in de buurt. Maar pas als je al deze puzzelstukjes bij elkaar legt, kun je reizigers écht reisadvies op maat geven. Met de nieuwe intelligente systemen krijgen weggebruikers individueel advies op basis van realtime informatie en zijn ze in staat om te anticiperen op wat ze zelf zien, en ook op wat er buiten hun gezichtsveldgebeurt. Auto’s communiceren daarvoor niet alleen met elkaar en de kant van de weg, maar in de toekomst ook met verkeerslichten.”

Van supermarkten tot festivalbezoekers

In het hele land worden de negen ITS-projecten gezamenlijk opgezet rondom verschillende thema’s. Zo werken de regio’s Groningen-Assen, Arnhem-Nijmegen, Midden-Nederland en Metropoolregio Amsterdam samen met Ahold aan een tool, om de supermarktlogistiek te verbeteren door vrachtverkeer slim te laten rijden. Zo kunnen de betrokken regio’s 200 vrachtautoritten per dagstructureel vermijden.

Daarnaast start een project om filevorming door incidenten te verminderen. De uitrol begint inBrabant en Noord Holland. Jaarlijks stranden er ruim 20.000 vrachtauto’s en 150.000 personenauto’sop het hoofdwegennet. Door informatie beter te delen, kunnen zowel verkeersmanagement als weggebruikers beter rekening houden met incidenten. Dit kan bij landelijke dekking een filereductie van 2,5 procent opleveren.

Ook op gebied van verkeersdrukte rondom festivals valt veel winst te behalen. Jaarlijks zijn festivalbezoekers goed voor vijf miljoen autoritten in de spits in en rond de steden. Door te investeren in de ontwikkeling van goede informatiediensten en event-apps, kunnen bezoekers reisadvies op maat krijgen. Zo blijft de omgeving voor festivalbezoekers en andere weggebruikers zo goed mogelijk bereikbaar. Verder worden projecten opgezet rond de thema’s connected encoöperatieve intelligente transportsystemen, reisinformatiediensten, het zetten van nieuwe standaarden, en het delen van uiteenlopende streaming date van wegbeheerders en private partijen.

Beter Benutten

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. De regio’s Brabant, Arnhem/Nijmegen,Twente, Maastricht, Haaglanden, Rotterdam, Amsterdam, Stedendriehoek, Groningen/Assen, Midden-Nederland, Zwolle/Kampen en Leeuwarden investeren samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu in ITS.

Door het ministerie worden meerdere ITS-programma’s en projecten met regionale partnersuitgevoerd. Het beproeven van geavanceerde technieken in combinatie met nieuwe vormen van verkeersmanagement en samenwerking vindt onder andere plaats in de Praktijk Proef Amsterdam, de ITS-corridor, de Innovatiecentrale en het beleidsthema Autonoom Rijden. Deze en andere inspanningen passen in de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg, waarin verschillende meerjarige transities worden beoogd door overheden en bedrijfsleven.

Het sterk ontwikkelde en dichte verkeersnetwerk in Nederland, het goede verkeersmanagement, het gebruik van de smartphone, de 4G penetratiegraad en de vele programma's en initiatieven die de overheden de laatste jaren hebben geïnitieerd, maken Nederland bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen, testen en implementeren van C-ITS, gebruik makend van bestaande en nieuwe internationale standaarden. Nederland heeft geïnvesteerd in gerenommeerde kennisclusters in het automotive en technologie veld en in kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, waardoor een gunstig test-, ontwikkelings- en implementatieklimaat is ontstaan.

Beter Benutten Maastricht Bereikbaar

Ook de regio Maastricht werkt met Beter Benutten ITS samen met Provincie, gemeenten en bedrijfsleven aan slimme oplossingen voor verkeer en mobiliteit; van slimme verkeerslichten tot innovatieve informatiediensten. Doel hiervan is reizigers met real time informatie voorzien en het aanbieden van alternatieven voor en tijdens de reis. Daarnaast vervult Maastricht een trekkende rol om te komen tot een landelijk raamwerk voor marktpartijen die mobiliteitsoplossingen aanbieden.Binnen dit zogeheten 'IMMA‘ project worden kaders geschetst waar marktpartijen aan moetenvoldoen en worden tevens privacy issues gewaarborgd.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief