Ga direct naar het artikel

Resultaat Beter Benutten Maastricht Bereikbaar 2012‐2014 gepresenteerd: Dagelijks 2200 auto’s minder in de spits

Dit blijkt uit een evaluatie van het eerste Beter Benutten programma uitgevoerd door Maastricht Bereikbaar tussen 20122014. De resultaten hiervan zijn vanmiddag gepresenteerd voorafgaand aan de halfjaarlijkse CEO bijeenkomst van Maastricht Bereikbaar door wethouder John Aarts van Maastricht, gedeputeerde Eric Geurts, plaatsvervangend directeur Beter Benutten Frank Burmeister en CEObestuurslid Denis Florack.

Werkgeversaanpak

De 26 werkgevers (inmiddels zijn het er 30) die zich gedurende het eerste Beter Benutten programma bij Maastricht Bereikbaar hebben aangesloten, zijn goed op weg om hun eigen doelstelling te realiseren. Zij hebben met elkaar afgesproken om samen vóór eind 2016 2.300 auto’s uit de spits te halen. Eind 2014 hadden zij al 50 procent van deze doelstelling bereikt. De bedrijven gaan in het vervolg van Beter Benutten door, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan spitsmijdingen op de Maasbruggen.

Gedragsverandering

Naast ‘harde’ cijfers zijn er ook resultaten geboekt op het gebied van duurzame gedragsverandering. Gedurende Beter Benutten 1 is een aantal lessen geleerd dat ook in het vervolgprogramma wordt doorgezet. Zo is gedragsbeïnvloeding geen kwestie van een eenmalige actie. MB heeft een tien stappenplan ontwikkeld dat de forens stapje voor stapje begeleidt van een eerste probeerervaring tot ondersteuning bij aanschaf van een eigen ebike, fiets of OV chipkaart. Ruim 2.000 autoforenzen hebben gedurende 20122014 deelgenomen aan één of meerdere acties. Gemiddeld genomen zijn deze deelnemers 50% van hun spitsritten structureel gaan mijden dankzij hun deelname aan het programma.

Gedragsaward

De bovenstaande methodiek leverde Maastricht Bereikbaar vorige week donderdag, 25 juni, de eerste prijs op van de Beter Benutten Award 2015, een jaarlijkse prijs die tijdens het landelijke Beter Benutten congres van het ministerie van Infrastructuur & Milieu wordt uitgereikt aan één van de twaalf deelnemende regio’s. Dit jaar was het thema gedragsverandering. Maastricht Bereikbaar won de award voor bovenstaande stappenmethode vanwege de combinatie van de stapsgewijze aanpak, het aanspreken van intrinsieke motivaties van reizigers en de mogelijkheid om deze methode binnen andere regio’s uit te rollen.

Wethouder John Aarts en voorzitter van de Stuurgroep Maastricht Bereikbaar ontving de award uit handen van minister Melanie Schultz en is verheugd met de eerste prijs: “Deze award is een mooie waardering voor het harde werk van de afgelopen jaren; het bewijs dat onze aanpak werkt. Het lukt ons om mensen tijdens de spits uit de auto te krijgen en dit duurzaam vol te houden. Hierdoor blijft de stad bereikbaar ondanks grote infrastructurele werkzaamheden.”

Neveneffecten

Naast de primaire doelstellingen van het programma is een aantal gunstige neveneffecten gerealiseerd. Zo is er meer tevredenheid onder automobilisten over de bereikbaarheid van Maastricht: in 2014 gaf 19% aan dat de bereikbaarheid (sterk) is verbeterd, ten opzichte van 16% in 2013, ondanks de grote werkzaamheden. Daarnaast zorgen de spitsmijdingen voor een reductie van 650.000 kg CO2 uitstoot door autoverkeer per jaar.

Een derde effect is dat het programma extra bezoekers aan Maastricht op topdagen oplevert: op drukke bezoekersdagen heeft Maastricht Bereikbaar ingezet op het realiseren van minder autoritten in de stad door het OV te promoten via een voordelig treinkaartje. Uit de evaluatie blijkt dat 29% van de gebruikers van het kaartje zonder het aanbod helemaal niet naar Maastricht was gekomen. De inzet van het kaartje tijdens Magisch Maastricht (december) leverde in 2014 daarom ca. 3.300 extra bezoekers op voor de stad.

Landelijk resultaat Beter Benutten

Vorige week donderdag presenteerden de twaalf regio’s tevens hun resultaten van het eerste Beter Benutten programma tijdens de Resultatendag in Utrecht. Op dit moment realiseert Beter Benutten landelijk reeds 32.000 spitsmijdingen per dag (de doelstelling was 25.000). Minister Schultz van Haegen is verheugd over stappen die er in de regio’s zijn gezet. “Zeker nu de mobiliteit weer aantrekt is het belangrijk dat we alle deuren wijd open zetten voor slimme en innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. We zien dat de Beter Benutten aanpak werkt: het levert nieuwe kennis op en vooral meer ruimte op de weg en in het openbaar vervoer. We gaan er de komende jaren dan ook volop mee door.”

Beter Benutten 20152017

Ook Maastricht Bereikbaar gaat volop door. Op 11 december 2014 werden reeds de eerste negen plannen van aanpak voor de periode 20152017 ondertekend. Vanmiddag werden naast de presentatie van de resultaten van Beter Benutten 1 nog twee vervolgplannen bekrachtigd door ministerie, provincie, gemeente en bedrijfsleven: Multimodale Knooppuntontwikkeling en Studentenaanpak.

Daarnaast mocht wethouder Aarts vanmiddag de dertigste convenantpartner verwelkomen bij Maastricht Bereikbaar. Sinds dat Maastricht Bereikbaar begin dit jaar ook haar diensten en producten aanbiedt aan ZuidLimburgse bedrijven zijn er vier nieuwe bedrijven aangesloten, waaronder APG in Heerlen en sinds dinsdag het fusieziekenhuis AtriumOrbis in Heerlen en SittardGeleen. Hiermee groeit het aantal werknemers waarop Maastricht Bereikbaar zicht richt fors: van 20.000 naar 33.000.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief