Ga direct naar het artikel

Samen slim op weg: VVV/Maastricht Marketing en Maastricht Bereikbaar intensiveren samenwerking

Goede samenwerking

De samenwerking tussen beide partners is niet nieuw. Al sinds het ontstaan van het Programmabureau is er sprake van een zinvolle samenwerking met VVV/Maastricht Marketing. Zo participeerde Maastricht Bereikbaarde afgelopen jaren in de campagne ‘Altijd Maastricht’ die bezoekers uit de Euregio naar Maastricht moestverleiden. Ook bij ‘Gastvrij Maastricht’, een initiatief van VVV/Maastricht Marketing en Centrummanagement, is Maastricht Bereikbaar van de partij. ‘Een gastvrije stad is een bereikbare stad’, zegt Katya Ivanova, programmamanager van Maastricht Bereikbaar. ‘Dat uitgangspunt hebben we in onze missie verankerd.Maastricht gelooft in het onderscheidend vermogen van gastvrijheid. Wat ons betreft hoort daar goede informatie over bereikbaarheid bij. Natuurlijk stimuleren we graag bezoek aan de binnenstad met fiets of OV. Een bezoeker die toch met de auto komt, vragen we om slim te parkeren, bijvoorbeeld aan de randen van de stad. Omdat het niet alleen goedkoper is, maar ook omdat de loopafstand naar het centrum in een compacte stad als Maastricht beperkt is. Of bij P+R Noord, waar parkeren gratis is en je snel en voordelig doorreist naar hartje stad. We zijn voortdurend bezig om slimme mobiliteitsproducten te ontwikkelen, voor alle reizigers, dus ook voor bezoekers. Tegelijkertijd draagt een goede bereikbaarheid bij aan het leef-, woon- en werkklimaat vanMaastricht.’

Nieuwe synergie gezocht

Met de ondertekening van het convenant geven de partners aan op zoek te zijn naar nieuwe synergie. ‘We gaan onze samenwerking verdiepen en verbreden’, aldus Lars Flinkerbusch, directeur van VVV/MaastrichtMarketing. ‘De inzet van VVV/Maastricht Marketing wordt breder doordat we ons niet langer beperken tot de campagne die we in de Euregio voeren. Samen hebben we de ambitie geformuleerd om (het centrum van) Maastricht duurzaam bereikbaar te houden voor bezoekers. Hiervoor zetten wij onze kennis van marketing en communicatie richting alle bezoekers op alle tijdstippen in. We willen hen verleiden om ook via onze mediakanalen kennis te nemen van de slimme mobiliteitsproducten van Maastricht Bereikbaar. Aanvullend gaan we onze samenwerking verdiepen: kennis uitwisselen, netwerken delen en kansen signaleren voornieuwe mogelijkheden om bezoekers slim naar Maastricht te laten reizen.’

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief