Ga direct naar het artikel

Snelfietsroute Maastricht-Sittard langs oostzijde A2 enige haalbare optie

De Stuurgroep Maastricht Bereikbaar heeft op 22 september uitgesproken dat voor de te realiseren snelfietsroute tussen Maastricht en Sittard-Geleen (via Meerssen en Beek) de route ten oosten van de A2 de enige haalbare optie is. In de Stuurgroep zijn onder andere vertegenwoordigd: Provincie Limburg, gemeente Maastricht, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vervoerders en werkgevers. De enige andere variant die aan de westzijde van de A2 zou lopen, is verworpen onder meer vanwege verkeerstechnische redenen.

De route ten oosten van de A2 sluit direct aan bij woon- en werkbestemmingen. Bovendien wordt de fietsinfra daar momenteel al veel meer gebruikt dan ten westen van de A2, daarnaast scoort de oost-route beter op sociale veiligheid en komt deze route ook als beste naar voren uit de analyse van de verkeerssituatie. De keuze van de stuurgroep werd donderdag volledig ondersteund door gemeente Beek die mede het project realiseert.

Ook de gemeente Meerssen, waar de beoogde snelfietsroute doorheen loopt, is medefinancier. Daar sprak de gemeenteraad zich onlangs uit om eerst het gemeentelijk verkeers-en vervoersplan te evalueren alvorens te besluiten over de meest wenselijk variant. Dat zou betekenen dat met de uitvoering van de snelfietsroute op Meerssens grondgebied niet meteen gestart kan worden.

Regionaal belang

Vanwege het regionaal belang om het fietsklimaat in de provincie te bevorderen, de infrastructuur te verbeteren en de potentie van de route voor fietsstimulering heeft de stuurgroep besloten om te starten met de verdere voorbereiding voor uitvoering van de snelfietsroute. Streven is de eerste werkzaamheden van de route, daar waar mogelijk, in 2017 al te realiseren. De Provincie Limburg die groot voorstaander is van snelfietsroutes neemt de regierol op zich om in goed overleg met gemeente Meerssen verder te gaan verkennen hoe de realisatie van de fietssnelroute binnen deze gemeente vorm kan krijgen.

Sterke ambitie op fiets

Gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit): “Als Provincie Limburg hebben we een sterke ambitie op het gebied van fiets. Snelfietsroutes realiseren is een concrete opdracht die ik als gedeputeerde heb meegekregen van Gedeputeerde Staten. Een snelfietsroute is immers van enorme waarde voor de fietsstimulering binnen onze provincie. We willen daarom alle betrokken partijen aangesloten houden. Vandaar dat we - in goede dialoog - met de gemeente Meerssen willen kijken hoe het plan verder kan worden gecontinueerd.”

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief