Ga direct naar het artikel

Stevige samenwerking duurzame mobiliteit in 2018

42 CEO’s van grote werkgevers hebben vandaag hun handtekening gezet onder een nieuw convenant met Maastricht Bereikbaar. Daarmee blijft ook in 2018 een stevige samenwerking in Zuid-Limburg bestaan om de bereikbaarheid van de stad en regio duurzaam te verbeteren. Het afgelopen jaar zorgden de samenwerkende partijen voor 3.100 spitsmijdingen per dag, goed voor een rij auto’s van 12,4 km. Hiermee werd een CO2-reductie behaald van 5.000 ton. Deze afname staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 600 huishoudens.

“Maastricht Bereikbaar is bijzonder succesvol gebleken. Alle cijfers tonen dat aan. De samenwerking tussen partijen is dan ook uitmuntend. Nu de rijksoverheid nog in dubio is of de regio’s in de toekomst opnieuw langjarig gelden krijgen voor slimme mobiliteit is het des te belangrijker dat we een stevig front vormen, waarmee we ook komend jaar flink kunnen doorpakken,” aldus voorzitter voor de stuurgroep van Maastricht Bereikbaar en wethouder voor mobiliteit van de gemeente Maastricht John Aarts.

Stevige samenwerking

Van de 50 werkgevers continueren 42 bedrijven hun inzet en bijdrage aan Maastricht Bereikbaar. Daarmee wordt de stevige samenwerking voortgezet. Het Rijksprogramma Beter Benutten, waar Maastricht Bereikbaar grotendeels door wordt gefinancierd loopt eind 2017 formeel ten einde. Het programma kent een uitloop tot medio 2018. Omdat de grote infrastructurele projecten (A2 Tunnel, Noorderbrugtrace) langzaam ten einde komen, wordt de focus verbreed van bereikbaarheid naar thema’s leefbaarheid, vitaliteit, duurzaamheid en slimme mobiliteit. De komende periode gaan de samenwerkende partijen met elkaar en met de rijksoverheid in gesprek over de verdere invulling.

Resultaten 2017

Tijdens de CEO-bijeenkomst werden de resultaten over het afgelopen jaar (tot aan september 2017) gepresenteerd. In 2017 zijn de volgende, meest in het oog springende resultaten, behaald:

 • aantal werkgevers gegroeid van 38 naar 50, van 37.000 naar 55.000 medewerkers;
 • 3.100 spitsmijdingen per dag (12,4 km auto’s, afstand van Beek tot Maastricht), stijging van 36 procent ten opzichte van 2016;
 • 5.000 kiloton CO2 reductie, goed voor 600 huishoudens;
 • start proef P+R Zuid: 200 parkeerplekken voor forenzen en bezoekers in de MECC garage (goedkoop en slim naar hartje stad voor 2 euro)
 • 120.000 auto’s geparkeerd op P+R Noord;
 • uitbreiding terrein P+R Noord: 210 extra plekken medio 2018
 • 1.883 probeerweken met e-bike;
 • 1.700 deelnemers beloningsprogramma Fiets;
 • 11.000 verkochte trein- en buskaartjes tijdens werkzaamheden
 • Tijdens afsluiting Noorderbrug:
  • 3.800 spitsmijdingen;
  • 66 procent van bezoekers goed op weg dankzij Maastricht Bereikbaar;o 93 procent vond kwaliteit van de informatie goed.

Denis Florack, CEO-lid van Maastricht Bereikbaar en directeur Facilitair bedrijf van Maastricht UMC+, namens de deelnemende bedrijven: “Enkele bedrijven hebben goede redenen om niet meer mee te doen. Denk aan een verhuizing, aanstaande reorganisatie of maximaal behaalde doelstelling. Voor het overige zou het van bedrijven niet slim zijn om niet door te gaan. De klinkende resultaten laten geen twijfel bestaan over de impact van de samenwerking. Bedrijven zijn begaan met de gezondheid van hun personeel, met de vitaliteit van hun onderneming en met de leefbaarheid van stad en regio. Maastricht Bereikbaar stelt bedrijven in de gelegenheid om in gezamenlijkheid in al deze zaken te investeren.”

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief