Ga direct naar het artikel

Tijdens Limburg Leads ook aandacht voor duurzame mobiliteit

Hoe kunnen bedrijfsleven en overheid gezamenlijk werken aan bereikbaarheid, doorstroming, CO2-reductie en vitaliteit van werknemers? In Zuid-Limburg is daarvoor in 2010 het programmabureau Maastricht Bereikbaar opgericht. Het programmabureau is gericht op slimme en duurzame mobiliteit en helpt werkgevers om kennis en kunde bij elkaar te brengen en af te stemmen op eigen bedrijfsdoelstellingen. Oók tijdens Limburg Leads op 15 en 16 mei in het MECC.

De zakelijke beurs Limburg Leads draait om de actuele thema’s circulariteit en duurzaamheid, digitalisering, talent en health. Kennisdelen om de economie in de Euregio ook duurzaam te laten groeien. Maastricht Bereikbaar voegt daaraan nog een thema toe: het organiseren van slagkracht voor slimme en duurzame mobiliteit. Want elke beweging telt!

Slagkracht binnen én buiten

Binnen op de beursvloer kunnen de bezoekers van Limburg Leads met de mobiliteitsmakelaars van Maastricht Bereikbaar in gesprek om te bekijken hoe bijvoorbeeld toekomstgericht woon- werkverkeer van eigen medewerkers, of een andere logistieke aanpak van vervoersstromen een bijdrage kunnen leveren aan actuele bedrijfsdoelstellingen.
Samen met werkgevers, belangenorganisaties, kennisinstituten, aanbieders van mobiliteitsdiensten en overheden werkt Maastricht Bereikbaar aan gedragsverandering voor duurzame mobiliteit. We zetten bijvoorbeeld in op meer fiets, meer openbaar vervoer, meer P+R-locaties en minder auto’s. Nieuw is de aandacht voor een effectiever, milieuvriendelijker autogebruik. Nieuw is ook dat we werken aan een meer gebiedsgerichte aanpak voor bijvoorbeeld een binnenstad en economische kerngebieden. Ongeveer 40 bedrijven in Zuid-Limburg, waaronder MECC Maastricht, hebben zich bij ons aangesloten.

Buiten in parkeergarage P5 worden de bezoekers van Limburg Leads uitgenodigd deel te nemen aan de actie ‘Geef je banden lucht’. In Nederland rijdt gemiddeld 60% van de auto’s met onderspanning en laten chauffeurs kansen liggen om veiliger te rijden, minder brandstof te gebruiken en minder CO2 uit te stoten. Wie meedoet aan de actie ‘Geef je banden lucht’ krijgt bruikbare tips waarmee men zelf aan de slag kan. Indien nodig worden de banden meteen opgepompt.

MECC Maastricht deed al eerder mee aan de actie 'Geef je banden lucht'. Algemeen directeur Rob Van de Wiel: “Veiligheid en duurzaamheid zijn voor ons een dagelijkse focus. Iedere dag opnieuw bieden wij onze bezoekers, leveranciers én medewerkers een zo veilig mogelijke én duurzaam mogelijke omgeving. Een actie als ‘Geef je banden lucht’ omarmen wij dan ook gelijk!"

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie