Ga direct naar het artikel

Wisseling van de wacht bij Maastricht Bereikbaar

Onder de vlag Maastricht Bereikbaar werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen aan blijvende bereikbaarheid en aan minder auto’s voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Het programmabureau is in 2010 opgericht met het oog op grote infrastructurele werken zoals A2 Maastricht en het nieuwe Noorderbrugtracé en stimuleert met name het gebruik van de fiets, e-bike, het openbaar vervoer en het gebruik van P+R-locaties. Maastricht Bereikbaar wordt onder meer gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg, de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Bij het nieuwe Roermond Bereikbaar hebben zich tot nu toe drie grote werkgevers aangesloten, bij Maastricht Bereikbaar zijn 42 grote werkgevers en belangenorganisaties van binnenstadondernemers aangesloten.

Van bereikbaarheid naar duurzame mobiliteit

Onder leiding van Katya Ivanova heeft Maastricht Bereikbaar de afgelopen zes jaar onder meer krachtige resultaten behaald binnen het Rijksprogramma Beter Benutten. Ook werd het aanbod voor grote werkgevers uitgebreid. Via Maastricht Bereikbaar kunnen zij hun medewerkers laten kennismaken met een andere manier om naar het werk te reizen. Slim reizen via OV, P+R-locaties en fiets werd op de kaart gezet. De ambitie verschoof van bereikbaarheid naar duurzame mobiliteit, van ‘we moeten iets, anders staat straks het snelverkeer letterlijk stil’, naar ‘we willen toekomstbestendige oplossingen ten gunste van een gezonde leefomgeving’. Ook provinciaal kwam er meer aandacht doordat Zuid- Limburgse bedrijven die zich aansloten en dit jaar met de start van Roermond Bereikbaar.

Werken aan een vernieuwd programma

Het programma van Maastricht Bereikbaar kent een driejaarlijkse cyclus. Het huidige programma loopt formeel af op 31 december 2018. Momenteel zijn alle betrokken partijen in overleg hoe vanaf 1 januari 2019 het succesvolle en opgebouwde commitment tussen alle betrokkenen en belanghebbenden kan worden gecontinueerd.

De vertrekkende programmamanager Katya Ivanova: ”Bereikbaarheid, duurzaamheid, een goed draaiende economie en gezondheid. Deze begrippen hangen tegenwoordig met elkaar samen. Ik ben trots op de resultaten die we hebben bereikt in samenwerking met overheden, diverse private partijen zoals industrie en binnenstadondernemers, logistieke belangenorganisaties, mobiliteitsaanbieders, kennisinstituten en projectorganisaties zoals A2 Maastricht en de Noorderbrug.”

Het dagelijks bestuur van Maastricht Bereikbaar heeft Louis Prompers bereid gevonden als ad-interim programmamanager voor Maastricht Bereikbaar beschikbaar te zijn. Prompers is sinds 2006 vooral bekend van de succesvolle voorbereiding en realisatie van A2 Maastricht; een project waarbij maximale synergie wordt bereikt tussen mobiliteit en leefbaarheid. Hij blijft leiding geven aan het Projectbureau A2 Maastricht. Verder was hij onder meer adviseur bij de studie voor de overkapping van de Ring van Antwerpen en het project Zuidasdok in Amsterdam. Momenteel is hij ook voorzitter van de regiegroep Stad en Spoor in Maastricht.

Louis Prompers over zijn werkzaamheden: “Ik heb belangstelling voor alles wat met mobiliteit en verduurzaming dus met beïnvloeding van de modal shift, te maken heeft. Ik wil graag partijen verbinden en van stakeholders juist shareholders maken. De rol van het spreekwoordelijke oliemannetje enthousiasmeert mij en geeft energie om mijn ervaring in te brengen. Met Maastricht Bereikbaar wil ik graag uitzoeken hoe de opgedane werkwijze te continueren via een nog meer intensieve en constructieve samenwerking van alle betrokkenen in de regio om zo gezamenlijk de opgedane ervaring verder uit te bouwen naar een vernieuwd programma.”

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Louis Prompers.
Louis Prompers
Programmadirecteur