Ga direct naar het artikel

Zuid-Limburg Bereikbaar op weg met slimme en duurzame mobiliteit

Sinds 2010 werken we samen met het Rijk, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en vele andere partners aan de bereikbaarheid van Maastricht. Nu gaan we verder met slimme, veilige en duurzame mobiliteit. Voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in heel Zuid-Limburg. Bij die ambitie hoort een nieuwe naam en er horen nieuwe partners bij. Inmiddels zijn alle Zuid-Limburgse gemeenten aangesloten. Met die extra slagkracht zetten we slimme, duurzame en veilige mobiliteit nog steviger op de kaart. Om te beginnen kan iedereen graag kennismaken met de nieuwe websites: onder de vlag van zuidlimburgbereikbaar.nl zijn meerdere websites ontwikkeld om partners, forenzen en bezoekers doelgroepgericht te informeren over de mogelijkheden om samen met het programmabureau in beweging te komen.

Maastricht Bereikbaar als vertrekpunt

Rondom de ondertunneling van de A2 in Maastricht waren er zorgen. Komen forenzen terecht in files? Komt de bevoorrading van de stad in het geding? Samen met werkgevers werden successen geboekt en forenzen in beweging gebracht om anders te reizen. Ook bleef de stad bereikbaar tijdens de afsluiting van de Noorderbrug. Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar bouwt voort op deze aanpak. Er blijft oog voor lokale details. Zo blijft de succesvolle website MaastrichtBereikbaar.nl actief om inwoners en bezoekers adequaat te informeren en blijft er een aanpak speciaal voor de binnenstad.

Mobiliteit in de regio slim, duurzaam en veilig organiseren

Bijna elke reis kan slimmer. Is er een alternatief voor de auto? Of kan het gebruik van de auto efficiënter? De nieuwe websites helpt reizigers hun gewoonten te herijken. En stimuleert werkgevers en ondernemers om samen met het programmabureau aan de slag te gaan. Slimme, veilige en duurzame mobiliteit is immers geen opgave van de overheid alleen, maar vooral kansrijk dankzij een slagkrachtige publiek-private samenwerking die vanaf oktober 2019 zichtbaar is onder de vlag van Zuid-Limburg Bereikbaar. Bekijk de nieuwe websites:

  • Op ZuidLimburgBereikbaar.nl staat wat we doen voor overheden, werkgevers en ondernemers.
  • Op MaakdeBeweging.nl vinden forenzen en reizigers alternatieven voor slimme, veilige en duurzame mobiliteit in en naar Zuid-Limburg. Het is de ingang naar een concreet aanbod voor fietsstimulering, OV-gebruik en elektrisch rijden.
  • LogistiekBereikbaar.nl is het platform over duurzame en slimme (stads)logistiek in Zuid-Limburg.
  • MaastrichtBereikbaar.nl blijft reizigers als vanouds informeren over slim reizen naar hartje stad.
  • Autobewust.nl is een themawebsite en geeft tal van tips voor iedereen die aan de slag wil met efficiënter autogebruik.

Samenwerkingsverband

Zuid-Limburg Bereikbaar is het samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten. In het vernieuwde uitvoeringsprogramma staan naast bereikbaarheid en doorstroming ook veilige en duurzame mobiliteit centraal. Het bureau wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en een veertigtal grote werkgevers uit Zuid-Limburg.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Esther Saris.
Esther Saris
Adviseur reizigersaanpak
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief