Ga direct naar het artikel

Zuid-Limburgs MobiliteitsArena over innovatie, vitale, groene en voordeligere mobiliteitsoplossingen

Corona doet een beroep op maximale innovativiteit en wendbaarheid en heeft ertoe geleid dat we versneld anders zijn gaan denken over het verduurzamen van woon- werkverkeer, zakelijk verkeer en logistieke processen.  Niet iedere organisatie hoeft het wiel zelf uit te vinden. We kunnen stappen zetten als bedrijfsleven en overheden samenwerken. Niet wachten op wettelijke verplichtingen maar juist handelen en samenwerken op basis van solidariteit. Zo was te horen tijdens de online Zuid-Limburgse MobiliteitsArena van afgelopen 17 september waaraan o.a. werkgevers, ondernemers, vervoersaanbieders en belangenorganisaties deelnamen.

Aanvankelijk zou de MobiliteitsArena plaatsvinden tijdens de netwerkbeurs Limburg Leads in MECC Maastricht. Vanwege corona is deze verschoven naar mei 2021. Juist nu is echter behoefte om door te pakken met slimme mobiliteit in relatie tot economische vitaliteit, leefbaarheid en milieu. Daarop besloten programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar online een update te geven over innovatie, vitale, groene en voordeligere mobiliteitsoplossingen.

Kennis uitwisselen 

Tijdens vier deelsessies stonden vragen centraal zoals: Wat is de impact van corona op ons reisgedrag? Wanneer is het slim investeren in een duurzamer elektrisch wagenpark? Hoe laat je je werknemers flexibel en duurzamer reizen? Wat kan de reisapp Via-Go, die naar verwachting later dit jaar gelanceerd wordt, gaan betekenen? Hoe bevoorraad je klanten in een drukke binnenstad op kostenefficiënte én duurzame wijze? Hoe kun je het aantal ritten van vrachtauto’s en bestelbussen verminderen? Wanneer kies je voor vervoer over water of per trein? Loont een elektrische vrachtauto?

Onder leiding van Simone van Trier zaten aan tafel vertegenwoordigers uit verschillende invalshoeken zoals Zuyd Hogeschool, afvalinzameling en recycling bedrijf L’Ortye, vervoersorganisatie Arriva Nederland, Provincie Limburg, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, stichting E-Pact (onafhankelijke organisatie voor stimuleren van elektrisch rijden), woningcorporatie Woonpunt, ondernemersvereniging voor logistiek en export Evofenedex, De Bijenkorf Maastricht en Koninklijke Horeca Maastricht en Heuvelland

Aan de slag

Ter afsluiting van het webinar ondertekenden Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maastricht en Heuvelland een akte van ambitie en werd daarmee partner van Zuid-Limburg Bereikbaar. De horecabranchevereniging gaat met haar leden werken aan slimme en duurzame mobiliteit van gasten, leveranciers en eigen medewerkers.

Partners van Zuid-Limburg Bereikbaar zijn overheden, vervoersaanbieders,  kennisinstituten, belangenorganisaties, een veertigtal werkgevers en een twintigtal logistieke bedrijven.

Het webinar kan tot 20 september bekeken worden via https://live.dutchwebinar.com/zuidlimburgbereikbaar

En vanaf 20 september op: www.zuidlimburgbereikbaar.nl/mobiliteitsarena

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief