ga direct naar het artikel

Samen de schouders

onder innovatieve projecten

Krachten bundelen

Samen met betrokken overheden zet programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar de schouders onder verschillende innovatieve pilots rondom het woon-werkverkeer in de regio. Voorbeelden hiervan zijn:  

  • Mobility as a Service  (MaaS)
    Straks een totale reis uitzoeken, plannen, boeken en betalen via één app. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start samen met regionale en lokale overheden zeven regionale pilots. Provincie Limburg en Zuid-Limburg Bereikbaar zijn samen betrokken bij de regionale pilot. We ontwikkelen Mobility as a Service grensoverschrijdend in de euregio.
Sebastiaan Dommeck
Projectleider Knooppuntontwikkeling en P+R's
  • Talking Traffic en intelligente verkeersregelinstallaties 
    Samen met gemeente Maastricht en Provincie Limburg blijven we werken aan Talking Traffic de huidige verkeersregelinstallaties (VRI’s) worden omgebouwd tot extra intelligente verkeersregelinstallaties. Deze nieuwe iVRI’s kunnen niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar kunnen ook data van weggebruikers ontvangen en daarop inspelen. Wachten voor een licht terwijl er geen verkeer is, wordt zo overbodig. 
Ferry Wahls
Projectleider ITS / Verkeerskundigadviseur
Elke twee weken ontvangen meer dan 15.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief