Ga direct naar het artikel

Samen de schouders

onder innovatieve projecten

Krachten bundelen

Samen met betrokken overheden zet programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar de schouders onder verschillende innovatieve pilots rondom het woon-werkverkeer in de regio. Voorbeelden hiervan zijn:  

  • Mobility as a Service (MaaS)

Pilot MaaS in Limburg

Via-GO: één app voor alle reizen in Limburg

Je reis plannen, boeken en betalen met één app, ook als het gaat om een grensoverschrijdende verplaatsing? Dat kan vanaf 2020 met de app Via-GO van Arriva. Naast gebruiksgemak biedt de app reizigers informatie over alle vervoersmogelijkheden, om snel en comfortabel van deur tot deur te reizen. Denk aan (deel)auto’s, openbaar vervoer, (deel)fietsen en taxi’s. Hiermee worden alternatieven voor de auto gestimuleerd, reizen gemakkelijker gemaakt en de bereikbaarheid verbeterd. De app geeft reizigers actueel en persoonlijk reisadvies en updates over vertragingen, files en alternatieve routes.

Deze pilot is een initiatief van de Provincie Limburg en het Ministerie van IenW. De provincie werkt voor de realisatie samen met Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. Naar verwachting wordt Via-Go begin 2020 gelanceerd voor reizigers in Limburg. Omdat met Via-GO door heel Nederland gereisd kan worden is de app ook beschikbaar voor mensen van buiten Limburg. De MaaS-pilot zal lopen tot en met eind 2021.

Arriva wint MaaS-pilot in Limburg

Middels een aanbesteding is Arriva geselecteerd als dienstverlener voor de pilot MaaS in Limburg. Arriva realiseert Via-Go in samenwerking met Tranzer en TURNN. Deze partners leveren bewezen technologie in de vorm van een multimodale reisplanner en mobile ticketing. In samenwerking met haar opdrachtgever start Arriva, om te beginnen in Limburg, campagnes om consumenten en bedrijven te bewegen naar duurzame mobiliteitsvormen. Na Limburg wordt Via-Go by Arriva ook geïntroduceerd in de rest van Nederland.

De regio Limburg is met deze MaaS-app een van de zeven regio’s die meedoen aan een nationale pilot van het Ministerie van IenW om reizen, ook grensoverschrijdend, makkelijker te maken en duurzame mobiliteit te stimuleren. 

Lees hier het persbericht van Arriva.

Sebastiaan Dommeck
Projectleider Knooppuntontwikkeling en P+R's
  • Talking Traffic en intelligente verkeersregelinstallaties 

    Samen met gemeente Maastricht en Provincie Limburg blijven we werken aan Talking Traffic de huidige verkeersregelinstallaties (VRI’s) worden omgebouwd tot extra intelligente verkeersregelinstallaties. Deze nieuwe iVRI’s kunnen niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar kunnen ook data van weggebruikers ontvangen en daarop inspelen. Wachten voor een licht terwijl er geen verkeer is, wordt zo overbodig. 
Ferry Wahls
Projectleider ITS / Verkeerskundigadviseur
Elke twee weken ontvangen meer dan 15.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief