Ga direct naar het artikel

Mobiliteit in kaart

arbeidsvoorwaarden en meer

Pakket aan mobiliteitsoplossingen

Meer medewerkers die slim en duurzaam naar het werk reizen. Om dat te bereiken, brengt Zuid-Limburg Bereikbaar allereerst in beeld hoe medewerkers nu reizen. Daaruit volgt een plan van aanpak dat we samen uitvoeren. En we brengen de resultaten in kaart. 

Mobiliteitsscan

Hoe reizen je medewerkers nu naar het werk? En welke alternatieven zijn redelijkerwijs beschikbaar? Aan partners van Zuid-Limburg Bereikbaar bieden we een gratis mobiliteitsscan aan. Via deze analyse brengen we het huidige reisgedrag in kaart en laten we zien hoe groot de potentie is voor alternatieven voor het reizen met de auto.

Nieuwe mobiliteitsscans van start

Zuid-Limburg Bereikbaar heeft een nieuwe mobiliteitsscan ontwikkeld. Bij een eerste groep werkgevers zijn de analyses inmiddels opgestart. Doel van de mobiliteitsscan is om in kaart te brengen hoe de werknemers op dit moment naar hun werk reizen en op welke thema’s er kansen liggen om slimmer en duurzamer naar het werk te reizen. 

Zo’n nieuwe scan wordt uitgevoerd voor alle nieuwe werkgevers én voor werkgevers waarvan de scan inmiddels langer dan vier jaar geleden werd uitgevoerd.

De nieuwe scan kijkt verder dan alleen maar de fiets, de e-bike of het openbaar vervoer. We kijken nu ook naar ketentransport (o.a. combinaties van de fiets en het openbaar vervoer) en de kansen voor de Speed Pedelec. Het is ook mogelijk om een maatwerkscan te maken. Bijvoorbeeld met één analyse voor alle locaties, in combinatie met een afzonderlijke analyse per locatie. Daarnaast kunnen ook verschillende scenario’s naast elkaar worden gelegd. 

Tenslotte bevat de nieuwe mobiliteitsscan de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden te benchmarken met die van de andere werkgevers en wat bepaalde keuzes voor de werkgever kunnen opleveren voor de vermindering van de parkeerdruk, een verbetering van de vitaliteit van de medewerkers en een mogelijke CO2-reductie.

Arbeidsvoorwaardenscan

Wil jij vergroenen met het bedrijf, maar nodigen jullie arbeidsvoorwaarden daar niet toe uit? We voeren gratis een arbeidsvoorwaardelijke analyse uit, aangevuld met een beperkte analyse van de mobiliteitskosten. Om een goed beeld te krijgen vergelijken we de arbeidsvoorwaarden ook in een benchmarkoverzicht met de andere aangesloten werkgevers.

Flexwerkscan

Met het invullen van een vragenlijst over flexibel werken, zet je de eerste aanzet tot concrete maatregelen om flexibeler te werken binnen je organisatie.

Flexibel werken kan leiden tot:

 • minder auto’s op de weg
 • een hogere productiviteit
 • een lager ziekteverzuim
 • betere medewerkerstevredenheid
 • aantrekkelijker werkgeverschap 

Wil je weten wat de toegevoegde waarde van flexibel werken kan zijn voor jouw organisatie? Vul dan de Flexwerkscan in en kijk of je organisatie klaar is voor flexibel Werken. Met handige tips en adviezen én eventueel concrete ondersteuning bij de implementatie of verdere ontwikkeling van flexibel werken binnen jouw organisatie.

Vitaliteitsscan

We bewegen te weinig in Zuid-Limburg. Hoe zit het met de werknemers bij jouw bedrijf? En hoe vitaal is het bedrijfsbeleid? De health check van Zuid-Limburg Bereikbaar bestaat uit drie stappen:

 1. Zelfevaluatie
 2. Oordeel deskundige | Beoordeling documenten
 3. Interviews 

Met deze tool krijgen werkgevers zicht op kansen en mogelijkheden om vitaliteit van medewerkers te optimaliseren, de arbeidsproductiviteit te verhogen, lager ziekteverzuim en betere medewerkerstevredenheid te realiseren.

Geven de inzichten reden om tot actie over te gaan? Met behulp van Ontdek de e-bike, Ontdek het OV en Flexibel werken stimuleren we medewerkers tot actiever woon-werkverkeer. Actief naar het werk, fit op het werk. 

Jaarlijkse effectmeting

Elk jaar nodigen we alle partners uit om deel te nemen aan een onderzoek over duurzame mobiliteit onder hun medewerkers. Via deze zogenaamde effectmeting evalueren we onze acties, producten en diensten die we uitvoerden. Medewerkers krijgen vragen voorgeschoteld als: Ben jij slimmer gaan reizen? Lever je een bijdrage aan een beter milieu en persoonlijke vitaliteit? De resultaten worden per bedrijf in een overzichtelijke infographic gepresenteerd.

Over de mobiliteitsscan

 • Via deze analyse brengen we het huidige reisgedrag in kaart en laten we zien hoe groot de potentie is voor alternatieven voor het reizen met de auto.

 • Zuid-Limburg Bereikbaar brengt in beeld hoe werknemers nu reizen. Daaruit volgt een plan van aanpak die we samen uitvoeren. Daarna worden de resultaten in kaart gebracht.

 • Als partner van Zuid-Limburg Bereikbaar kun je gratis een mobiliteitsscan krijgen. Elke 4 jaar wordt deze herhaald.

Rob Schaap
Mobiliteitsmakelaar
Bernice Reijnders
Mobiliteitsmakelaar
Pascale Plusquin
Mobiliteitsmakelaar
Rosy Meulendijks
Mobiliteitsmakelaar
Elke twee weken ontvangen meer dan 15.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief