Ga direct naar het artikel

Vraag?

Vind snel een antwoord

Over Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten. Het programma wordt mede gefinancierd door het Ministerie IenW, de provincie en gemeente Maastricht.

  Het programmabureau is opgericht in 2010 en werkte tot het najaar van 2019 onder de vlag van Maastricht Bereikbaar.

  • Zuid-Limburg Bereikbaar begeleidt werkgevers bij het in kaart brengen van de manieren waarop werknemers naar hun werk reizen.
  • We dragen bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven. We denken graag mee met ondernemers en belangenorganisaties over logistieke oplossingen die de efficiency van transport, opslag en distributie vergroten. Zo werken we ook concreet aan een emissieloze stad.
  • Samen met beheerders van infrastructuur, aannemers en overige stakeholders is Zuid-Limburg Bereikbaar aan de slag om hinder door werkzaamheden en topdagen te beperken. 
  • De afgelopen jaren is ingezet op samenwerking met diverse partners om innovatieve projecten in Zuid-Limburg te realiseren. Denk daarbij aan het continueren van Talking Traffic en het introduceren van Mobility as a Service. Beide projecten zijn onderdeel van de digitaliseringsopgave waarvoor we ook in Zuid-Limburg staan.

  Samen met vele partners werkt Zuid-Limburg Bereikbaar aan de bereikbaarheid van stad en regio. Mobiliteitsmaatregelen gaan niet alleen files tegen, ze zorgen ook voor CO2-reductie en voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Zo dragen we bij aan de ambities uit het Klimaatakkoord, de provinciale Mobiliteitsvisie en lokaal beleid. En bundelen we krachten om de Omgevingsvisie gericht mee uit te voeren. Een integrale aanpak dus.

 • Helpen om het reisgedrag van forenzen, bezoekers en goederenvervoerders  aan te passen zodat de regio Zuid-Limburg een gezond woon-, werk- en leefklimaat houdt.

 • Programmadirecteur: Louis Prompers
  Programmasecretaris: Agnes van Zaanen

  Mobiliteitsmakelaars: Rob Schaap, Bernice Reijnders, Pascale Plusquin en Rosy Meulendijks
  Communicatie en persvragen: Désirée Florie

  Kijk voor een overzicht van alle medewerkers hier.

 • Zuid-Limburg Bereikbaar helpt forenzen en overige reizigers slimmer op weg. Samen met vele partners werken we aan structureel ander reis- en werkgedrag bij forenzen, bezoekers en goederenvervoerders. Voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in Zuid-Limburg organiseren wij diverse acties en bieden we producten en diensten aan om slim mee te reizen en werken.

 • Zuid-Limburg Bereikbaar helpt werkgevers, ondernemers en overheden in de regio aan mobiliteitsoplossingen. We bieden werkgevers een pakket aan maatregelen dat concreet bijdraagt aan de actuele (maatschappelijke) doelstellingen: duurzaam ondernemen en goed werkgeverschap. We helpen met een plan van aanpak en het realiseren daarvan.

 • Onder andere hoe Zuid-Limburg Bereikbaar de gedragsverandering naar structureel anders en duurzaam reisgedrag aanpakt. Kijk op https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/aanpak/.

  Maar ook bieden wij mobiliteitsoplossingen op maat. Zie https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/projecten-en-producten/

 • We hebben verschillende producten waarbij medewerkers van aangesloten partners of in sommige gevallen inwoners een probeerervaring op kunnen doen, zoals Ontdek de e-bike of Ontdek het OV. Kijk op www.maakdebeweging.nl/nl/ voor het overzicht.

 • Kijk op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/projecten-en-producten/ voor een overzicht met al onze producten om duurzamer en slimmer te reizen of neem contact op met een van onze mobiliteitsmakelaars voor een persoonlijk gesprek.

Mobiliteitsscan
 • Via deze analyse brengen we het huidige reisgedrag in kaart en laten we zien hoe groot de potentie is voor alternatieven voor het reizen met de auto.

 • Zuid-Limburg Bereikbaar brengt in beeld hoe werknemers nu reizen. Daaruit volgt een plan van aanpak die we samen uitvoeren. Daarna worden de resultaten in kaart gebracht.

 • Als partner van Zuid-Limburg Bereikbaar kun je gratis een mobiliteitsscan krijgen. Elke 4 jaar wordt deze herhaald.

Over MaaS
 • Wat is Mobility as a Service MaaS)?

  Mobility as a Service, kortweg MaaS, is een begrip in de mobiliteitsmarkt. Het concept richt zich op het eenvoudig aanbieden van mobiliteitsoplossingen. Talloze bedrijven en organisaties bieden deze aan. Naast het OV zijn er taxidiensten, leaseauto’s, deelauto’s en deelfietsen. Door het gebruik makkelijker te maken, worden de verschillende diensten een beter alternatief voor een eigen auto.

  Een eigen auto is voor veel mensen nog het uitgangspunt. De markt van mobiliteitsoplossingen is enorm in ontwikkeling. De transitie van bezit naar gebruik creëert de meest innovatieve oplossingen, vrijwel allemaal met een eigen app. Als MaaS de verbinding maakt tussen de diensten ontstaat een geïntegreerde oplossing.

  Per reis eenvoudig de beste vervoersoplossing kiezen, dat is waar MaaS voor gaat zorgen. De ene keer in het openbaar vervoer en op een deelfiets, de andere keer met een huurauto of een taxi. Van zakelijke ritten, een weekendje weg, tot je dagelijkse woon-werkverkeer. MaaS zorgt voor de slimste oplossing voor elke reis.

 • Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar en Provincie Limburg zijn als partners betrokken bij een van de zeven regionale pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.