Ga direct naar het artikel

Een integrale aanpak

Door krachten te bundelen

Gebiedsgericht werken  

Samen met vele partners werkt Zuid-Limburg Bereikbaar aan bereikbaarheid, efficiënter autogebruik en duurzame mobiliteit voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in de regio. Mobiliteitsmaatregelen gaan niet alleen files tegen, ze zorgen ook voor CO2-reductie. Zo dragen we bij aan de ambities uit het Klimaatakkoord, de provinciale Mobiliteitsvisie en lokaal beleid. En bundelen we krachten om de Omgevingsvisie gericht mee uit te voeren. 

Slimme coalities

We staan allemaal voor de opgave om te vergroenen. Maar hoe doen we dat slim, efficiënt én met respect voor verschillende zienswijzen? Wij zijn ervan overtuigt dat we met een gebiedsgerichte aanpak vergroening kunnen versnellen en zo bijdragen aan bereikbare en aantrekkelijke economische kerngebieden. Een totaalaanpak is noodzakelijk om samen de gepaste maatregelen op het juiste moment effectief in te kunnen zetten. Slagkracht realiseren door krachtenbundeling. Daar gaan we voor!

Zuid-Limburgse MobiliteitsArena

Regelmatig slaan we daarom de handen in elkaar, delen kennis met elkaar en gaan in gesprek. Jaarlijks doen we dit bij de Zuid-Limburgse MobiliteitsArena die op 17 september digitaal plaatsvond. 

Tijdens de tweede editie van de Zuid-Limburgse MobiliteitsArena was een van de themasessies: Green business during and after corona: kansloos of glansrijk?. We praten winkeliers, horecaondernemers en logistieke bedrijven, belangenorganisaties en overheden bij. Aan tafel zaten de volgende sprekers:

  • Moderator Simone van Trier
  • Jeroen Bol, Evofenedex
  • Esther Paulus, storemanager De Bijenkorf Maastricht
  • John Paulus, vice voorzitter Koninklijke Horeca Maastricht en Heuvelland

Maastricht Bereikbaar inspireert Zuid-Limburg Bereikbaar

Werken aan een beter klimaat staat volop in de belangstelling. Ook vanuit mobiliteit kan iedereen een steentje bijdragen. Sinds 2010 is ons programmabureau al actief met de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar. Inmiddels werken we aan bereikbaarheid én duurzame mobiliteit in de regio. Dat doen we sinds eind 2019 onder de nieuwe naam Zuid-Limburg Bereikbaar. De stadsaanpak Maastricht Bereikbaar blijft een van de belangrijkste projecten.

In Maastricht werkt een projectleider Gebiedsgerichte aanpak en Binnenstad samen met belanghebbenden. Dit zijn ondernemers en ondernemersverenigingen, belangenvertegenwoordigers (ook van inwoners en bezoekers), mobiliteitsaanbieders en lokale overheden. Door vraag en aanbod concreet bij elkaar te brengen, koppelen we slimme, duurzame oplossingen aan de specifieke behoeften van een stadsdeel, wijk of straat. Waar nodig zetten we vakspecialisten in, bijv. voor parkeervraagstukken, logistieke oplossingen of gedragsverandering. Niet in de laatste plaats onderzoeken we waar budgetten van overheid en bedrijfsleven elkaar kunnen versterken. Met de gebiedsgerichte aanpak voeren we in Maastricht een deel van de maatregelen uit van het coalitieakkoord van de Gemeente Maastricht.  

Hoe werkt het?

In een ideale situatie starten we met een gebiedsscan. Daar komt een gebiedsprofiel uit voort met concrete aanwijzingen voor verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en reductie van CO2-uitstoot. Deze analyse geeft ook inzicht wat of wie de meest impact heeft of hebben. Samen benoemen we kansen voor verbetering en (duurzame) aanpassingen van de infrastructuur. En we leggen ambities en doelstellingen voor de korte en lange termijn in de vorm van een gebiedsconvenant vast. Zo gaan we aan de slag op basis van het enthousiasme van belanghebbenden.

Verkenningen voor Maastricht 

We zijn in gesprek met Brightlands Maastricht Health Campus Randwyck. Waarbij we kijken naar het complete gebied en energie van betrokken stakeholders om te komen tot een mogelijke, gezamenlijke, integrale totaalaanpak. We onderzoeken hoe verschillende vormen van slimme en duurzame mobiliteit samen kunnen bijdragen aan de optimalisatie van bereikbaarheid en doorstroming, terugdringen van de CO2-uitstoot, maar vooral bijdragen aan een aantrekkelijke en gezonde leef-, bezoek- en vestigingsomgeving. 

We werken mee aan Stad en Spoor. Dit is een project waar gezocht wordt naar mogelijkheden voor een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de historische binnenstad en Maastricht-Oost en naar kansen om van het centraal station een internationaal OV knooppunt te maken.

In 2020 gaan we ook verder met de verkenningen voor zero-emissie stadslogistiek

Zodra blijkt dat gebiedsgericht werken een beproefde aanpak is, kunnen we deze ook inzetten voor andere gebieden in Zuid-Limburg.

Jelle Ummels
Projectleider Gebiedsgerichte aanpak & Binnenstad
Pieter Smeets over de e-cargo bike
Het scheelt parkeerkosten, ik kom tot aan de deur bij de klant én het is sneller
Lees meer
Infographic ZES
Zero-emissie stadslogistiek

Geen binnenstad zonder winkels en gezellige horeca. Vrachtwagens en bestelwagens zorgen voor de benodigde goederen. Hoe doen we dat zo efficiënt en duurzaam mogelijk? En wat levert die duurzame stadslogistiek allemaal op? Door overleg maken we stappen. 

Stop En Drop
Stop & Drop

Verse waar vanuit gekoelde vrachtwagens, maar dan zonder ronkende motor. Dat kan door te kiezen voor stroomtoevoer van onder de grond. In Maastricht worden deze "Stop&Drop" voorzieningen vanaf het voorjaar van 2020 gebruikt. Wel de verse slagroom op het terras, niet de uitlaatgassen. Dat is slim gebruik van de schaarse ruimte in de binnenstad. 

Koninklijke Horeca Nederland Maastricht en Heuvelland aan de slag met duurzame mobiliteit
Akte van Ambitie

Samen in beweging komen voor een gastvrije stad. Het kan door ambitieuze afspraken te maken. Zo ondertekenden we al een Akte van Ambitie met Les Tables en met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Maastricht en Heuvelland. Dat is duurzaamheid die naar meer smaakt. 

Fietsen Gestald In Wyck
Fietscampagne Staat 'ie goed?

Maastricht faciliteert fietsers, met onder meer de ondergrondse fietsenstalling bij het Centraal Station. Bovengronds stallen is niet meer nodig. Toch staan elke dag nog fietsen voor het station. Daarom startte Maastricht Bereikbaar in 2018, in opdracht van Gemeente Maastricht, de campagne ‘Staat ‘ie goed?’. Drie grote billboards, flyers, symbolische rode kaarten en gesprekken tijdens de Inkom en bij de stalling moesten een gedragsverandering teweeg brengen. 

Akte van ambitie Les tables
Les Tables maakt de beweging

Met concrete acties gaan werken aan een blijvende goede bereikbaarheid van het centrum en minder CO2-uitstoot om zo een bijdrage te leveren aan een gezonde woon-, werk- en leefomgeving. Dat is de ambitie van Les Tables. Daarom heeft ook de horecabranchevereniging zich aangesloten bij de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar.

4Ecargobikes
E-cargo bike prima alternatief

Eind 2017 startten we vanuit Maastricht Bereikbaar een proef met elektrische cargo bikes. Ondertussen is gebleken dat de e-cargo bike in de binnenstad een prima alternatief is voor het bestelvervoer. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken we de meerwaarde van de inzet van elektrische vrachtfietsen.

Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief